Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 juni 2014

Formaldehyd kan ligga bakom hudeksem med oklart ursprung

Formaldehyd kan vara en bakomliggande orsak till oklara eksembesvär. Dessutom uppfyller en stor del av de hudvårdsartiklar som innehåller det allergiframkallande ämnet inte kraven på innehållsförteckning. Det framkommer i en avhandling från Lunds universitet.

I avhandlingen undersöktes om alla som är allergiska mot formaldehyd verkligen upptäcks med allergimottagningarnas testrutiner. Det visade sig att man genom att allergitesta med en högre koncentration av formaldehyd kan upptäcka fler personer som riskerar att få besvär. Det har lett till att EU nyligen ändrat sina rekommendationer för allergitest i enlighet med forskningsresultaten.

– Problem med eksem och hudbesvär ökar. Tack vare ändringen kommer troligen fler fall kunna härledas till formaldehyd, säger Inese Hauksson, doktorand vid Lunds universitet, och hudläkare på Skånes universitetssjukhus.

Formaldehyd är ett av de vanligaste konserveringsmedlen i olika hygienprodukter som till exempel tvål, schampo, deodoranter och hudkrämer. I en del fall kan det också ingå medicinska produkter som till exempel kortisonsalvor och mjukgörande krämer. Det kan vara svårt att på egen hand misstänka att formaldehyd är orsaken till allergi eftersom det finns i så många olika produkter. För den som har eksem eller hudirritation är det därför viktigt att söka hjälp hos sin läkare för att utreda eventuell allergi, menar Inese Hauksson.

Ämnet är tillåtet i endast mindre mängder och ska innehållsdeklarereras redan vid låga halter eller om det ingår som en del i något annat konserveringsmedel i produkten.

– På många produkter fanns brister i innehållsförteckningen, och störst var de på hudkrämer och andra preparat som inte sköljs eller tvättas bort direkt efter applicering. I denna kategori hade fler än hälften av artiklarna med formaldehyd felaktigheter i innehållsdeklarationen, säger Inese Hauksson.

I undersökningen fick 40 patienter ta med sina hudvårdsprodukter hemifrån till Skånes universitetssjukhus för analys, och det blev sammanlagt närmare 1 000 produkter med eller utan formaldehyd. Enligt Inese Hauksson kan det finnas flera förklaringar till bristerna. En är att formaldehyd följer med i råvarorna som tillverkarna av hudvårdsprodukter använder.

Att en korrekt innehållsdeklaration är viktig understryks av fler rön i avhandlingen. Forskningen visar att även om nivåerna av formaldehyd är långt under tillåtna gränsvärden kan det försämra eksemen hos redan formaldehydallergiska personer. Inese Hauksson tror dock inte att ett totalförbud mot formaldehyd är rätt väg att gå, trots att det finns flera olika typer av konserveringsmedel som kan användas i hudvårdsprodukter:

– Konserveringsmedel behövs för att produkterna ska få en rimlig hållbarhet. Nästan alla konserveringsmedel är biologiskt aktiva vilket innebär att det finns risk för allergiska reaktioner. Men en korrekt innehållsförteckning är däremot till stor hjälp, särskilt för dem med besvär.

FAKTA
Inese Hauksson försvarade sin avhandling Contact allergy to formaldehyde – diagnosis and clinical relevance, den 28 maj vid Lunds universitet.

Länk till avhandlingen:http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=12683&postid=4436848

Konservering av hudprodukter och formaldehyd
Nästan alla schampon, duschkrämer och andra hudprodukter är vattenbaserade och måste därför konserveras för att de inte ska förstöras av mikroorganismer. Konserveringsmedel är näst efter parfym den vanligaste orsaken till kontaktallergiska besvär framkallade av hudprodukter. Formaldehyd återfinns uppskattningvis i ungefär 20 procent av hudprodukterna på marknaden och är jämte så kallade parabener ett av de vanligaste konserveringsmedlen i denna varugrupp.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera