Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 juni 2014

Stora skillnader i ohälsa mellan fattiga och rika i Sverige

Människor i resurssvaga förorter har tre gånger oftare diabetes och har mer än dubbelt så ofta behandlats för hjärtinfarkt och depressioner jämfört med de som bor i rikare stadsdelar. Den 4 juli är forskare från Göteborgs universitet på plats i Almedalen för att diskutera nya initiativ för att motverka de socioekonomiska skillnaderna i hälsa.

Det sägs att den förväntade livslängden är nästan 10 år kortare för män i fattiga förorter jämfört med män i Göteborgs rika stadsdelar. Stämmer detta – och vad kan i så fall göras åt ohälsotalen i förorterna?

Med syfte att ge ansvariga politiker ett faktabaserat underlag har forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, i ett omfattande forskningsprojekt studerat hälsan hos invånare i Göteborgs resurssvaga förorter och jämfört med rikare stadsdelar.

Studierna, som genomförts på 25 000 personer i åldrarna 50-65 år, visar att invånare i resursvaga förorter dubbelt så ofta har drabbats av hjärtinfarkt, depressioner, stroke och KOL, medan diabetes är hela tre gånger vanligare.

Den 4 juli samlas ett antal forskare från Göteborgs universitet och representanter för sjukvården i Västra Götalandsregionen i Almedalen för att diskutera strategier och möjliga lösningar för att motverka de stora skillnaderna i ohälsa.

I fokus står det unika Angereds Närsjukhus, där man i nära samverkan med befolkningen och med utgångspunkt i mänskliga rättigheter och rätten till hälsa riktar fokus på just dessa frågor. En bärande idé bakom sjukhuset är att ta tillvara all den kompetens och kraft som finns hos befolkningen.

– I de resurssvaga förorterna finns en bristande tillit till myndigheter och samhälle, som också omfattar sjukvården. Vårt arbete i Angered vill motverka den socioekonomiskt orsakade ohälsan genom ökad samverkan och delaktighet, säger Henry Ascher, forskare vid Göteborgs universitet.

Seminariet "Oacceptabla ohälsotal i förorten – vad kan akademin bidra med?" arrangeras den 4 juli 09.00-10.00 på Uppsala universitets Campus Gotland, Cramérgatan 3, som en del i Västsvenska Arenan.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera