Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 juni 2014

Energiåtgången i videonätverk studeras

BTH, Blekinge Tekniska Högskola, har tillsammans med fyra andra svenska deltagare erhållit medel från Vinnova för ett projekt med syftet att minimera energikonsumtionen i IP-baserade videonätverk. Resultaten kommer att leda till att nya produkter kan lanseras på marknaden. Det svenska projektet ingår i ett större europeiskt Celtic Plus-projekt med 19 deltagare från fem länder.

Den mobila videotrafiken förväntas öka med mer än 70 % per år under den kommande fyraårsperioden och det krävs mycket resurser i näten för att kunna leverera tjänsten. Det svenska projektet ingår i ett större europeiskt Celtic Plus-projekt med 19 deltagare från fem länder, där de flesta deltagarna kommer från industrin. Resultaten kommer att leda till att nya produkter kan lanseras på marknaden, till exempel i form av energieffektiva lösningar för Radio Access Network (RAN), Wide Area Networks (WAN), Network Functions Virtualization (NFV) och Software Defined Networking (SDN).

Projektet har sitt ursprung i ett antal observationer. Energikonsumtionen och koldioxidutsläppen från videotrafik på Internet kommer att öka dramatiskt de kommande åren och överstiga de från flygtrafiken år 2020. Priset på elektricitet kommer med största sannolikhet att öka samt det faktum att videotillämpningar förbrukar batterikapacitet.

Deltagarna i projektet adresserar de viktigaste utmaningarna rörande minskningen av energikonsumtionen i IP-baserade videonätverk från källa till användare, det vill säga från ursprungsservrar (där videoinnehållet kodas och strömmas), via Content Distribution Networks, via stam- och accessnätverk och slutligen till användare av tjänsterna, till exempel mobiltelefoner.

Projektet kommer att arbeta med kommunikationsarkitekturer, hård- och mjukvarudesign, protokoll och grundläggande teknologier i terminaler. Parallellt med dessa aktiviteter, som är fokuserade mot att minimera energikonsumtionen i varje steg, kommer projektet att innehålla övergripande aktiviteter gällande bästa mjukvarulösningar och Ecodesign samt mätningar av energi- och kvalitetsuppförande.

De förväntade resultaten kommer att demonstreras med hjälp av så kallade demonstrators där man kan köra relevanta experiment och där resultaten görs publika. Resultaten kommer även att ges till relevanta standardiseringsorganisationer.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera