Artikel från Statens veterinärmedicinska anstalt

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 juni 2014

Risker med adoption av gatuhund i nytt nummer av SVAvet

Ett stort antal organisationer, med svensk anknytning, erbjuder adoption av gatuhundar från länder med ett annat sjukdomsläge än Sverige. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) varnar för att hundarna kan bära på olika smittor. Nummer två av tidningen SVAvet har sport- och sällskapsdjur som tema.

Tidningen SVAvet utges av SVA och skildrar aktuell verksamhet vid den veterinärmedicinska expertmyndigheten. Nummer 2/2014 utkommer denna vecka och skriver, förutom om gatuhundar, om olika sjukdomar som kan drabba hästar, hundar och katter samt papegojor.

Infektiös anemi kan leda till akuta dödsfall hos hästar som drabbas. Hästar som överlever blir dessutom livslånga smittbärare. Luftvägssjukdomen kvarka är både allvarlig och smittsam. I en del fall övergår symptomen i en kronisk infektion hos smittade hästar. Många studier visar att det är svårt att ställa diagnos med provtagning, men modern teknik som utvecklats vid SVA har ökat träffsäkerheten.

SVA hjälper travsporten med att avslöja dopade hästar. Detta är viktigt inte bara för att minska risken för att tävlingsresultaten påverkas utan också av djurskyddsskäl. Nyligen fick SVA 1,7 miljoner kronor för att utveckla nya analysmetoder för dopningssubstanser. Studier vid SVA visar att en svamp kan bidra till att avslöja doping, och även till att utveckla nya läkemedel utan biverkningar.

Vilken betydelse lindriga luftvägsinfektioner har för travhästars prestationer, studerar en doktorand vid SVA. Dessa sjukdomar betraktas som ett gissel inom travsporten.

Fransk hjärtmask är en parasit som kan orsaka allvarlig sjukdom för hundar. Masken har på senare år påträffats på olika håll i landet. Om detta skrev SVAvet i föregående nummer. I det nya numret redovisas ett aktuellt fall i Sverige.

Exempel på andra intressanta artiklar är ”Cirkulationsrubbning ofta orsak till plötslig död hos sällskapsdjur”, ”Papegojsjuka orsakas av tålig bakterie” och ”Salmonella tycks öka hos katter”.

Prenumeration på SVAvet är kostnadsfri och kan göras via SVA:s webbplats. Tidningen hittar du där även i digital form, som nedladdningsbar pdf-fil.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera