Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 juni 2014

Vad händer med en man i feminina kläder?

Varför tar det emot för många män att gå klädda i kvinnokläder? Doktoranden Maja Gunn har undersökt kläders performativa och politiska funktion.

Med avhandlingen ”Body Acts Queer" undersöker Maja Gunn, doktorand på Textilhögskolan, kläders performativa och politiska funktion. Hon väcker tankar kring kroppsuppfattning och genus.  

Hennes avhandling rymmer något som kallas performativ designforskning. Det är ett mångfasetterat begrepp men för Maja Gunn betyder det att hon jobbar utifrån en kombination av iscensättningar och genusperspektiv.

– Jag fokuserar på erfarenheter och upplevelsen av plagg utifrån ett queerfeministiskt perspektiv med fokus på vardagssituationer som möten, fester eller ritualer.

Att ikläda sig rollen som kvinna
Ett av projekten handlar om en man som är rädd för att klä sig i det som han upplever som feminint. Maja Gunn dokumenterade själv hela processen, som hos mannen gick från motvillighet till acceptans och nya perspektiv.

– Tid är en viktig aspekt, jag jobbade med honom i ett år under den tiden hann han succesivt vänja sig. Så här efteråt har han berättat att projektet har gjort att han är mer öppen för nya intryck och att han fått en ny syn på sig själv och andra.

Varför är det många män som inte vill gå i kvinnokläder?
– Det handlar nog om sociala strukturer, kontexter och makt. Vad som är accepterat och inte. Mode också inkluderat i detta givetvis. Homofobi och synen på transvestism är andra viktiga aspekter, som påverkade mannen i mitt projekt. Kvinnors position i samhället kan även potentiellt påverka att iklädandet av kvinnokläder kan uppfattas som en degradering. Mitt projekt handlar om att utmana den medverkande mannens föreställningar om hur en heterosexuell man måste se ut. I den heterosexuella normen ryms en maktstruktur, vilket då också utmanas. Projektet blir så också politiskt.

Med din forskning kan man säga att du bryter normer, varför är det viktigt?
– Därför att alla inte mår bra eller passar in i de normer som finns. Normer inte bara inkluderar utan de exkluderar också. Genom att leka med klichéer och föreställningen om hur saker måste vara så synliggörs potentiellt nya saker. Med nya erfarenheter kommer kunskap, förståelse och förändring, förhoppningsvis med ett positivt resultat. Jag tror det är nyttigt att utsätta sig för situationer där man inte är privilegierad. Det kan förändra synen en har på andra, men också på sig själv.

Text: Rebecca Lindholm 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera