Artikel från Högskolan i Skövde

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 juni 2014

Dataspelsforskning inspirerar till nytt ambulansträningscenter

Ett nytt simulatorträningscenter för ambulanssjukvård i Skövde, en nationell forskningsplattform med simuleringsträning och en certifieringsorganisation för hela Sveriges ambulanssjukvård. Det håller nu på att bli verklighet genom ett samarbete mellan Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås och Västra Götalandsregionen.

– Ett viktigt mål är att undersöka hur man kan använda simulatorer i träning och utbildning av ambulanssjuksköterskor, säger Per Backlund, biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde och projektansvarig.

Målet med forskningsprojektet är att "integrera etablerad forskning för att öka kunskapen om problem som prioriteras av det omgivande samhället" som det står i projektbeskrivningen. Konkret innebär detta att utveckla teknik och metoder för forskning inom spel- och simuleringsteknik för prehospital sjukvård samt för simulator- och spelbaserad träning inom samma område.

Tre viktiga parter samverkar i detta projekt; Högskolan i Skövde, som har kompentens inom simulatorteknik och metoder för simulatorträning samt bedriver forskning och utbildning inom Serious Games och simuleringsteknik. Högskolan i Borås, som driver specialistsjuksköterskeutbildning för ambulanssjuksökterskor och forskning inom prehospital sjukvård. Och inte minst ambulanssjukvården i Skaraborg, som har fackkunskaper samt fysiska och organisatoriska förutsättningar att vara värd för ett prehospitalt träningscenter.

– Det vi från Högskolan i Skövde bidrar med i projektet är kunskap kring simuleringsteknik och processmodellering, det vill säga hur man utvecklar arbetsprocesser, samt hur man skapar upplevelser. Våra forskningsmål är att göra studier på ambulanssjukvården, utveckla träning inom prehospital sjukvård samt att använda influenser från spelvärlden (Serious Games) för att lära oss mer om hur spel kan användas inom prehospital sjukvård, säger Per Backlund.

Forskningsprojektet blir användbart för Västra Götalandsregionen vid träning av ambulanspersonal. Allt sker på plats vid ambulanscentralen i Skövde; där finns simulatorer som skapar en verklig miljö med avancerad teknik, datorstyrda "patienter" som svarar på tilltal – och så klart ambulanser. En övning blir på så vis väldigt verklighetstrogen.

– Högskolan i Borås bidrar med det som vi är duktiga på, nämligen prehospital akutsjukvård och det medicinska kunnandet. Vid en övning kan vi här träna ambulanspersonal i hela arbetssituationen från det att man blir utlarmad till mötet med patienten, ombordlastning och vård av patienten fram till sjukhuset där överlämning sker. Samarbetet skapar en verklig vinn-vinn-situation, säger Lars Lundberg, professor i professor i prehospital akutsjukvård vid Högskolan i Borås

Forskningsprojektet SAREK startade i januari 2014 är ett av sju projekt inom området informations- och kommunikationsteknik. Projektet utgör en del av det strategiska forskningssamarbete som finns mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås. Tillsammans håller de två lärosätena också ett seminarium på torsdagen under Almedalsveckan som heter "Hur får Sverige mer konkurrenskraft för forskningspengarna?". Läs mer om seminariet på www.his.se/almedalen2014 där seminariet också livestreameas.

Se film.Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera