Tema

Ny parkinsonbehandling

Ett nytt sätt att dosera det vanligaste läkemedlet, L-dopa, mot Parkinsons sjukdom har utvecklats av forskare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i samarbete med Uppsalabaserade företaget Sensidose.

Det nya läkemedlet består av mikrotabletter som doseras via en dosautomat enligt ett förprogrammerat schema. Fördelen är att dosen kan anpassas för varje individ för att undvika variationer i medicineffekt, samt biverkningar. Metoden har nu förskrivits på licens till fem patienter vid neurologkliniken på Akademiska sjukhuset sedan januari i år. De första resultaten presenteras vid en stor internationell konferens i Stockholm under veckan, 18th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders.

– Den här metoden kan förbättra behandlingen för många personer med Parkinsons sjukdom, bland annat genom att man enkelt kan finjustera såväl doser som doseringsintervall, säger Dag Nyholm, docent och läkare vid neurologkliniken.

Läkemedlet är godkänt av Läkemedelsverket. Ansökan om pris och subvention hos TLV pågår.

Ny parkinsonbehandling

 lästid ~ 1 min