Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 juni 2014

Videoinspelning ska ge bättre bilförare

Med tre små kameror inne i bilkupén spelas allt in som sker mellan körskoleelev och instruktör. Studien som är den första i Sverige i sitt slag genomförs av VTI och Linköpings universitet.

– Samspelet mellan instruktör och elev ska detaljstuderas och syftet är att projektet ska bidra med ny kunskap om körundervisning, säger Lena Levin, forskare på VTI.

I projektet följs ett antal körskoleelever från deras allra första körlektion fram till godkänt förarprov. Hittills har ett hundratal timmar spelats in under körlektionerna samt under en del teorilektioner.

Det är första gången i Sverige som en studie på körlektioner baseras på detaljerad videoanalys. Med tre små kameror inne i kupén spelas allt in som sker under en lektion samt trafiken utanför bilen. Även ljudupptagningar görs för att dokumentera all kommunikation som sker mellan elev och lärare. Eleverna och lärarna som deltar i studien har gett sitt samtycke.

Samspelet mellan lärare och elev i fokus
– Vi dokumenterar varje sekund av vad som händer mellan instruktör och elev, även blickar och gester, säger Mathias Broth, biträdande professor vid Linköpings universitet.

I ljudupptagningarna lägger studien fokus på hur instruktioner ges och hur de tas emot samt vad det resulterar i.

– I ett tidigt skede av utbildningen är det väldigt enkla instruktioner för att bara få bilen att fungera hjälpligt, sedan kommer finare information och i takt med elevens kunskaper så övergår informationen till att bara instruera om åt vilket håll eleven ska köra, säger Jakob Cromdal, professor vid Linköpings universitet.

Projektet väntas bidra med ny kunskap om körundervisning och övningskörning samt trafikskolornas roll i formandet av unga trafikanter.
– Detta är lärandeforskning i en mobil miljö, vilket innebär helt andra förutsättningar än lärande i ett klassrum till exempel, säger Mathias Broth.

Körskolorna intresserade av förbättringar
Två trafikskolor deltar i studien och intresset hos både trafikskolor och instruktörer är stort.

– Trafikskolorna är intresserade av att lära sig om något de gör inte är optimalt, säger Mathias Broth.

Förutom de deltagande trafikskolorna deltar även två elever som övningskör privat, där bilarna också har utrustats med videoutrustning.

– Vi hoppas kunna bidra till utveckling av körskolornas förarträning, säger Daniel Björklund, doktorand från Linköpings universitet.

FAKTA
Projektet är en del i internationellt samarbete. Projektgruppen samarbetar även med ett internationellt nätverk där forskare från Schweiz, Finland, Danmark och Tyskland ingår. Studierna från de andra länderna ska ge en bild av hur föräldrar bland annat lär sina barn att cykla och hur samspelet fungerar i en pilotutbildning. VTI och Linköpings universitet planerar också att publicera det betydande sammanlagda datamaterialet tillsammans med de andra länderna.

Projektets titel är Förarutbildning i praktiken – En studie av lärande i trafikförankrad interaktion. Uppdragsgivare är Linköpings universitet
och projektet som pågår till våren 2016 finansieras av Vetenskapsrådet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera