Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 juni 2014

Mödrars förhållande till risker undersökt

Hur bär vi oss åt för att leva med alla de risker vi ständigt konfronteras med i det moderna samhället? I en avhandling från Uppsala universitet har sociologen Erik Löfmarck studerat hur välutbildade småbarnsmödrar i Stockholm och Warszawa förhåller sig till risker förknippade med barn och mat.

Genom kvalitativa intervjuer med tjugo mödrar i Sverige och Polen har Erik Löfmarck undersökt dels vad dessa uppfattar som riskabelt, dels hur de sedan hanterar riskerna på praktisk och känslomässig nivå. 

Mödrar omgärdas av många riskminimerande omsorger, och de lever med ett starkt socialt tryck att förhålla sig till olika slags risker. Nyblivna mödrar befinner sig därtill på ny mark, vilket medför att de blir särskilt uppmärksamma på risker. Dessa omständigheter gör mödrars upplevelser av risk till ett särskilt intressant fall av hur risker mer allmänt upplevs i vardagslivet.

Genom ett jämförande perspektiv mellan Sverige och Polen försöker författaren synliggöra kontextens betydelse för vårt förhållande till risker. Dessa mödrar lever bland annat med olika familjepolitik, olika grad av generaliserat förtroende och olika normer kring moderskap. Det återspeglas i hur mödrarna uppfattar risker och vilka faktiska möjligheter de har att hantera dem.

– De svenska mödrarna hyser till exempel betydligt större förtroende för den statliga riskregleringen, vilket gör deras riskhantering mindre krävande. Och de polska mödrarna bär ett mer odelat ansvar för såväl barnen som för riskerna i sina familjer, vilket bland annat tycks göra dem mer benägna att söka sig till andra mödrar i riskhanteringen, säger Erik Löfmarck.

Risker och vårt förhållande till dem är ett ämne som ofta vållar het debatt. Svenskar har till exempel beskrivits som ”trygghetsnarkomaner” (Eberhard 2006), och samtidens föräldrar målats ofta ut som mer eller mindre paranoida kring olika faror (se t.ex. Furedi 2002). Utifrån denna avhandlings resultat kan det finnas anledning att nyansera dessa bilder.

– Gemensamt för de studerade mödrarna är ett påfallande reflexivt förhållningssätt till risker. De omprövar ständigt sin egen riskhantering, de har en kritisk inställning till vetenskap och till media, och de väger ständigt identifierade risker mot andra aspekter av tillvaron. Det är också tydligt att mödrarna finner sätt att leva med riskerna som gör det möjligt att gå vidare med denna tillvaro, säger Erik Löfmarck.

FAKTA
Avhandlingen Den hand som föder dig: En studie av risk, mat och moderskap i Sverige och Polen försvarades den 5 juni. Läs avhandlingen online.

Studien är finansierad av Baltic and East European Graduate School vid Södertörns högskola där Erik Löfmarck undervisar i sociologi.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera