Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 juni 2014

Betablockerare kan skydda vid hjärnskador

Om en skallskadad person så tidigt som möjligt efter en skallskada får en betablockerande blodtrycksmedicin kan överlevnaden öka. Eftersom skallskador, trauma mot huvudet, är den vanligaste dödsorsaken i åldrarna 1-44 år, skulle en förbättrad behandling innebära stora fördelar.

Om en skallskadad person redan före skadan har en pågående medicinering med betablockad ökar överlevnaden. Detta visar Shahin Mohseni i sin doktorsavhandling vid universitetet i Örebro och Universitetssjukhuset.

– Trots att vården av svårt skadade personer under de senaste decennierna utvecklats, kan man inte se någon stor skillnad i överlevnad hos patienter med svåra hjärnskador, säger Shahin Mohseni. De som drabbas av sådana här skador är ofta unga människor i en produktiv ålder. För varje dödsfall finns det också 2-3 patienter som överlever men blir handikappade i varierande grad.

Stressad kropp
När hjärnan utsätts för en skada stressar det kroppen och sätter i gång ett adrenalinpåslag som i sin tur kan innebära stora påfrestningar. Hjärtat kan börja slå ojämnt och ibland så fort att hjärtmuskeln slutar fungera. Immunförsvaret kan försvagas vilket kan leda till allvarliga infektioner och patienterna kan också drabbas av andningsproblem genom att vätska samlas i lungorna.

– Tidigare forskning har visat att betablockerare kan ha positiv inverkan på händelseutvecklingen efter allvarliga hjärnskador. Vi har vid genomgång av ett patientmaterial i Traumaregister kunnat studera effekten av pågående behandling med betablockad hos patienter som drabbats av allvarliga hjärnskador och de som fått tidigt insatt behandling. De patienter som hade betablockadmedicinering innan olyckstillfället kan alltså sägas ha fått en förebyggande behandling. Dessa båda grupper med dels förbyggande och dels tidigt insatt behandling visade på ökad överlevnad jämfört med dem som aldrig fått betablockerare eller som fick det först senare på sjukhuset.

För sen insats
– Det har varit känt sedan tidigare att betablockadmedicinering ökar överlevnaden hos patienter med hjärnskador Denna positiva effekt har tillskrivits dess skyddande effekt mot stressen som kroppen utsätts för. Våra studier tyder på att behandlingen ofta har skett först sedan patienterna på sjukhuset börjat visa symptom, som kan vara kopplade till stressreaktionen orsakad av hjärnskadan och då kan det vara för sent. Den gruppen har klarat sig bättre, men inte lika bra som de som åt betablockerare redan i förväg.

Shahin Mohseni menar att en rutinmässigt tidig behandling med betablockerare bör övervägas hos patienter med svåra hjärnskador för att skydda mot det stresspåslagsom ibland kan komma flera dagar efter själva skadetillfället. Denna relativt billiga behandling skulle kunna optimera vården för dessa svårt skadade patienter.


Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera