Artikel från Högskolan i Skövde

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2014

Spädbarns rörelser inspiration för robotar

Människor och djur har förmågan att anpassa sig till en ständigt föränderlig värld. Att ge robotar en liknande förmåga skulle öppna upp många nya möjligheter. Cai Li, doktorand vid Högskolan i Skövde, presenterar i dagarna sin forskning om hur robotar kan ta klivet ut i en vardaglig miljö.

Kunskap om hur människor och andra djur fungerar är idag en stor inspirationskälla vid utveckling av robotar. Cai Li, doktorand vid Högskolan i Skövde, presenterar i dagarna flera tekniker som på sikt kan göra detta möjligt; tekniker som gör att roboten kan lära sig krypa och gå för att sedan utveckla och förfina sina färdigheter samt anpassa sig till nya förutsättningar.

– Ur ett kognitionsvetenskapligt perspektiv är robotens förmåga att lära sig central. Det jag har fokuserat på i min forskning är hur en robot kan röra sig i en föränderlig miljö av egen kraft, och min inspiration i forskningen har varit att studera hur spädbarn lär sig krypa för att sedan stå och ta sina första steg, säger Cai Li, doktorand vid Högskolan i Skövde.

Ett användningsområde för en robot som kan anpassa sig och sina rörelser efter en föränderlig miljö är till exempel vid olyckor som innefattar radioaktiv strålning. Låt säga att ett kärnkraftverk havererar och att man måste ta sig in och sanera en miljö som man inte vet hur den ser ut. I en sådan miljö vore en robot som kan anpassa sig efter omständigheterna en fantastisk tillgång.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera