Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2014

Formell kunskap räcker inte i äldreomsorgen

För att tillgodose behoven i äldreomsorgen räcker det inte med formell kunskap. För att få en bra omsorg är det viktigt att den formella kunskapen sammanlänkas med informell kunskap. Detta visar Ulrika Börjesson i en doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Ett krav som personal i äldreomsorgen har är att öka kunskapen för att öka kvaliteten på omsorgen. Ulrika Börjesson beskriver i sin avhandling vad kunskap innebär i praktiskt socialt arbete för personal i kommunal äldreomsorg.

– Bara för att man har rätt utbildning är det inte säkert att man passar för arbetet med äldre, det är inte så att en teoretisk kunskap är allt som behövs, säger Ulrika Börjesson.

För att tillgodose behoven i äldreomsorgens praktik måste den formella kunskapen, som ofta värderas högre, länkas samman med den informella och mer praktiska kunskapen. Båda dessa måste mötas för att skapa en så god omsorg som möjligt.

Hur kunskap används och delas beror på lokala förhållanden på arbetsplatsen. Några faktorer som bidrar till detta är organisationskulturers inverkan samt att teoretiska och praktiska former av kunskap värderas olika. Bristen på tid för reflektion via samtal med kollegor i samband med krävande uppgifter, försvårar också lärande i arbetet.

– Arbetet i äldreomsorgen beskrivs i avhandlingen som motsägelsefullt. Många i personalgrupperna upplever exempelvis att de har ett fritt arbete, trots att de har väldigt styrda arbetsscheman, förklarar Ulrika Börjesson.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera