Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2014

Att stödja och stärka tonårsflickors hälsa

Tonårsflickors hälsa och upplevelser av hur den kan stödjas och stärkas är temat för en avhandling från Linnéuniversitetet. Det är distriktsköterskan och vårdvetaren Margaretha Larsson från Skara som undersökt dessa upplevelser.

Avhandlingen har en reflekterad livsvärldsansats och består av fyra studier baserade på intervjuer. I studie I och II har tonårsflickor intervjuats, studie I fokuserar på hur tonårsflickor erfar hälsa och studie II på hur tonårsflickors levnadsförhållanden påverkar deras hälsa. I studie III har föräldrar till tonårsflickor intervjuats om sina upplevelser av hur de kan stödja sin tonårsdotters hälsa. I studie IV har skolsköterskor intervjuats om sina upplevelser av att främja tonårsflickors hälsa.

Resultatet visar att för tonårsflickor innebär att må bra att vistas i miljöer där de kan känna att livet är meningsfullt tillsammans med andra, där de kan uppleva gemenskap, tillåts växa som människor och utveckla självkännedom. Dessutom behöver de kunna balansera utmaningar och hantera det dagliga livet trots att vardagslivet kan präglas av en känslomässig berg- och dalbana. När de känner sig sedda på ett sätt som utgår från tonårsflickans levda situation och sammanhang, då kan tonårsflickorna må bra.

Att stödja och stärka tonårsflickors hälsa handlar om att det finns tillitsfulla relationer med en ömsesidig vilja och intresse för att mötas. Att föräldrar anpassar sitt föräldraskap i takt med flickans utveckling och behov. Dessutom att föräldrar och skolsköterskor stödjer en hälsosam livsrytm där tonårsflickorna kan få hjälp och stöd för att kunna hantera det dagliga livet samt att med hjälp av reflektion sträva efter en positiv rörelse som ger livskraft.

FAKTA
Margaretha Larsson är sjuksköterska med specialistutbildning till distriktsköterska, hon är anställd som universitetsadjunkt vid högskolan i Skövde.

Avhandlingen ”Tonårsflickors hälsa – att stödja och stärka”, försvaras tisdagen den 10 juni 2014, kl. 10.30. Disputationen äger rum i sal Wicksell, Linnéuniversitetet Växjö. Opponent är Jennifer Bullington, Ersta Sköndals högskola, Stockholm.  Avhandlingen kan beställas genom lupress@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera