Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2014

Använd kroppen i morgondagens digitala värld

Datorer begränsar vår fysiska aktivitet och detta är ett grundläggande problem för vår hälsa. Farid Abedan Kondori har studerat hur man kan använda medieteknik för att föra rörelse tillbaka till våra kroppar. De nya tekniker han har utvecklat kan bli en utgångspunkt för nästa generations datoranvändande.

– I dag tillbringar vi stor del av kontorstiden och fritiden framför datorer. En följd är att vi förlorar tillfällen att röra på vår kropp och använda våra fysiska förmågor. Jag tror därför att det är extremt viktigt för människors välbefinnande att använda kroppsgester när vi interagerar med datorer, säger Farid Abedan Kondori.

På grund av datorernas stora inflytande i vår vardag, har människa-datorinteraktion blivit ett forskningsområde av central betydelse. Under lång tid har användarnas behov varit avgörande för hur man utformat metoder för datorinteraktioner. Dock tenderar nya synsätt att utvidga definitionen till att även omfatta hur våra önskningar, intressen och ambitioner kan uppfyllas och stödjas.

Ett av de grundläggande mänskliga värden som bör stödjas är människors välbefinnande menar Farid Abedan Kondori som arbetat med att utveckla teorier och metoder för att utforska interaktionsmetoder bortom tangentbord och mus – att använda kroppen. Han har undersökt olika metoder för att analysera rörelser, och fokus har varit på huvud och hand på grund av att det är de kroppsdelar som är mest naturliga att använda vid interaktion med datorer. 

– Min avhandling ger en inblick i de tekniska utmaningarna, till exempel rörelsekomplexitet, rörelseupplösning, snabba rörelser och okontrollerade miljöer och ger nya perspektiv och robusta tekniker för att tillhandahålla interaktionsmetoder med hjälp av kroppsgester, säger Farid Abedan Kondori. Till exempel har jag utvecklat ett system för aktiv beräkning av rörelser som kan göra exakta bedömningar i realtid och jag har också använt nya 3D-sensorer för att ta fram en metod för rörelseberäkning.

De tekniska experimenten i avhandlingen omfattar markörlösa system baserade på datorseende för att bedöma och analysera kroppsrörelse.

FAKTA
Om disputationen: Onsdagen den 4 juni  försvarar Farid Abedan Kondori, institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Bring your body into action: Body gesture detection, tracking and analysis for natural interaction. Svensk titel: Engagera din kropp: Detektion, spårning och analys av kroppsgester för naturlig interaktion.

Disputationen äger rum kl 13.00 i N420, Naturvetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Juyang (Johannes) Weng, Department of Computer Science and Engineering, Michigan State University.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera