Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2014

Nyupptäckt substans ger hopp om läkemedel mot MERS-virus

Virusinfektionen MERS sprids med ökande hastighet från Mellanöstern. Forskare vid Sahlgrenska akademin har i ett internationellt samarbete identifierat en substans som hämmar viruscellens förökning, och som kan innebära första steget mot ett effektivt läkemedel mot MERS och liknande virussjukdomar.

Det så kallade MERS-viruset (Middle East Respiratory syndrome) som sprids globalt från Saudiarabien har enligt WHO sedan april 2012 konstaterats i 536 fall varav 145 avlidit.

Den senaste månaden har spridningen av viruset, som orsakar en allvarlig lunginflammation med hög dödlighet, tagit ytterligare fart med 330 nya fall och 59 dödsfall.

Enstaka fall har också konstaterats i Europa och USA.

MERS tillhör en grupp luftvägsvirus kallade coronavirus, vilka cirkulerar i samhället och orsakar varierande besvär från vanlig förkylning till lunginflammation. Det finns idag inga läkemedel som kan behandla coronavirus.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har nu genom att screena tiotusentals molekyler lyckats identifiera en substans, kallad K22, som hämmar coronavirusets förökning i cellkultur.

Studierna, som genomförts vid Sahlgrenska Universitetssjukhusets virologiska laboratorium, visar att K22-substansen hämmar bildandet av de rundade små hålrum i cytoplasman som viruset skapar för att skydda sig mot cellens virusförsvar.

– Hålrummen kan liknas vid en sorts ”virusfabriker”, vilket gör att upptäckten erbjuder en helt ny angreppspunkt i bekämpandet av virusinfektioner, säger forskaren Edward Trybala vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Göteborgsforskarna kan nu i samarbete med forskare vid universitetet i Bern i Schweiz visa att den nyupptäckta substansen K22 också är effektiv mot MERS-viruset.

Fyndet, som publiceras i ansedda tidskriften PLOS Pathogens, kan enligt forskarna innebära ett första steg i utveckling av läkemedel mot vanliga coronavirus och mot MERS.

Artikeln Targeting Membrane-bound Viral RNA Synthesis Reveals Potent Inhibition of Diverse Coronaviruses Including the Middle East Respiratory Syndrome Virus publiceras i PLOS Pathogens den 29 maj.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera