Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2014

På tidsresa utanför Svalbards kust

Arktis istäcke försvinner allt snabbare samtidigt som världshaven blir varmare. Forskare vid Göteborgs Universitet ska i juni iväg på expedition till Svalbards kust för att lära sig mer om Arktis uppvärmning.

För att förstå vad som pågår i Arktis måste man bland annat förstå värmetransporten mellan norra Atlanten och Arktis. Två forskare från Göteborgs universitet åker därför med det norska forskningsfartyget G.O. Sars till Framsundet utanför Svalbard för att studera såväl nuvarande som historiska havsströmmar.

– Jag hoppas att vår forskning i förlängningen kan bidra med förståelse kring varför polarområdenas isar smälter snabbare än vad man tidigare förutspått, säger Sam Fredriksson.

Framsundet mellan Svalbard och Grönland är det enda djuphavssundet mellan Arktis och övriga kringliggande hav. Inflödet av varmare vatten till Arktis sker framförallt vid sundets östra sida, det vill säga strax utanför Svalbards kust/kontinentalsockel medan utflödet huvudsakligen sker längs Grönlands kust.

Forskarna kommer att ta sedimentsprover på botten, göra ström-, temperatur- och salthaltsmätningar i vattnet samt sätta ut ett flertal mätriggar för att följa upp förändringar under flera år.

Ett omfattande klimatarkiv på havsbotten
Expeditionen blir på så sätt även en tidsresa eftersom de sedimentbottnar som ska undersökas i Arktis innehåller information om hur strömmarna har varierat under de senaste årmiljonerna. Man kan alltså se dessa bottnar som ett omfattande klimatarkiv som berättar om värmetransporten och havsströmmarna genom tiderna.

– Att kunna resa tillbaka i tiden, genom att studera de fantastiska arkiv som finns på havsbotten, är det som jag hoppas kan bidra till förståelsen för dynamiken och föränderligheten av vår planet, säger Ardo Robjin vid Institutionen för geovetenskaper.

Mätexpeditionen är en del i ett europeiskt samarbetsprojekt, med deltagare från Italien, Polen, Tyskland, Norge och Sverige.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera