Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2014

Färsk forskning kan minska mängden bekämpningsmedel i jordbruket

Anton Fagerström vid Malmö högskola har undersökt växelverkan mellan växters barriär, bekämpningsmedel och ämnen som tillsätts för att öka bekämpningsmedlets effekt. Forskningsresultaten kan användas för att minimera användandet av bekämpningsmedel i jordbruket.

Växter utgör idag basen för världens produktion av livsmedel och djurfoder. De används också som råvara i en rad industriella produkter. För att kunna driva ett konkurrenskraftigt och lönsamt jordbruk krävs bekämpningsmedel som skyddar grödorna mot svamp- och skadeangrepp. Men bekämpningsmedel har en rad negativa miljöeffekter. För att skapa ett hållbart jordbruk behöver jordbrukare därför optimera användningen av bekämpningsmedel.

Mekanismer bakom växters upptag
– Vi vet sedan tidigare att tensider, ytaktiva ämnen, förstärker effekten av bekämpningsmedel. Men vi vet mycket lite om de mekanismer som ligger bakom och som påverkar växtbladets barriär och därmed också upptaget av de aktiva substanserna, säger Anton Fagerström, forskare vid Malmö högskola, som på onsdag disputerar med avhandlingen ”Effects of surfactant adjuvants on plant leaf cuticle barrier properties”.

Mycket effektiv barriär
Fagerström har i sin forskning undersökt växelverkan mellan det yttersta lagret på växters blad, cutikeln, bekämpningsmedel och tensider, ytaktiva ämnen som tillsätts för att öka bekämpningsmedlets effekt. Barriären som skyddar växten och hindrar upptag av främmande ämnen sitter i cutikeln.

– Barriären är mycket effektiv och skyddar växten mycket väl, trots att den är oerhört tunn.

Tensiders och cutikelns upptag
– Vi har utvecklat en ny modell för att ta reda på hur strukturen i barriären förändras när man tillsätter tensider och vatten vid olika temperaturer. Detta ger oss ökad förståelse för hur tensider verkar.

Fagerström har även studerat cutikelns upptag av bekämpningsmedel och vilka egenskaper hos en blandning som påverkar upptaget.

Minimera användandet av bekämpningsmedel
Forskningsresultaten kan bidra till att man på sikt kommer kunna välja den mest effektiva tensiden för respektive bekämpningsmedel, och det mest effektiva bekämpningsmedlet för respektive gröda, för att på så vis minimera mängden bekämpningsmedel i jordbruket.

– Framtiden kräver ett hållbart jordbruk som kan föda världens ökade befolkning. För att lyckas krävs fortsatt forskning.

FAKTA
Disputation: 
Anton Fagerström disputerar onsdag 28 maj, kl. 10.00 på Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle, aulan, Malmö sjukhusområde, Jan Waldenströms gata 25. Anton Fagerströms egen hemsida: http://forskning.mah.se/id/hsanpe

Läs avhandlingen Effects of surfactant adjuvants on plant leaf cuticle barrier properties http://dspace.mah.se/handle/2043/17029

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera