Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 maj 2014

Läkemedel mot bipolär sjukdom kan ge njurskador

Läkemedel som innehåller litium och som används för att behandla bipolär sjukdom kan orsaka allvarliga njurskador. Men läkemedlens nytta uppväger riskerna, och forskare vid Sahlgrenska akademin rekommenderar därför fortsatt litiumbehandling.

Litium har använts för behandling av bipolär sjukdom, även kallat manodepressiv sjukdom, sedan 1960-talet. Litiumbaserade läkemedel som Lithionit och Litarex är idag de mest effektiva som finns att tillgå för att förebygga depression och mani.

Senare studier visar att behandling med litium dessutom minskar risken för självmord, och många patienter världen över är beroende av litiumbehandling för att leva ett bra liv.

Nu konstaterar forskare vid Sahlgrenska akademin att behandling med litium kan orsaka allvarliga njurskador.

Doktoranden och psykiatern Harald Aiff medverkar i en forskargrupp bestående av experter inom psykiatri och njurmedicin. I sin avhandling visar Harald Aiff att patienter som började sin litiumbehandling före 1980 löper en åtta gånger högre risk att få njursvikt som kräver dialys eller njurtransplantation.

För patienter som inledde behandlingen efter 1980 har man inte hittat några patienter som utvecklat njursvikt, vilket kan tyda på att risken har minskat avsevärt, vilket sannolikt beror på att man i början av 1980-talet införde säkrare rutiner kring litiumbehandling.

Göteborgsforskarna avråder dock bestämt patienter från att avsluta litiumbehandling. Slutsatsen är att behandlingens goda effekter på bipolär sjukdom trots allt uppväger riskerna för njurskador. Det är dock viktigt att följa njurfunktionen regelbundet hos litiumbehandlade patienter.<

– Litium är ett oerhört viktigt läkemedel för många patienter. Även om risken för njurskador ökar, är det ännu värre att ha obehandlad bipolär sjukdom. Därför fortsätter vi att rekommendera litiumbehandling, säger Harald Aiff.

Avhandlingen Clinical studies on long-term lithium therapy and kidney failure försvaras vid en disputation den 22 maj.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera