Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 maj 2014

Ny bok om timmermannens osynliga verktyg

Nu disputerar världens första hantverksdoktor. Timmermannen Ulrik Hjort Lassen har gjort den första akademiska avhandlingen som fokuserar på det utförande hantverket – på hur man faktiskt gör!

En timmerman jobbar med ohyvlat virke i stora dimensioner och det är därför viktigt att ha effektiva tillvägagångssätt när man märker och hugger timret.

-För hundra år sedan var denna kunskap vanlig i Sverige och övriga världen, men idag är det ytterst få som bemästrar metoderna, och en byggnadssnickares arbete handlar mest om att montera prefabricerade element. Trots detta finns det också för snickare ett stort behov av praktisk problemlösning när oväntade och oplanerade situationer inträffar – något de nästan alltid gör, säger Ulrik Hjort Lassen vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.

Ulrik Hjort Lassens avhandling beskriver hur enkla verktyg som lod, passare, vattenpass och vinkelhake kan användas för att tillverka komplicerade timmerkonstruktioner. Den är därför delvis utformad som en lärobok, riktad till de timmermän som jobbar med stolpverk och liknande konstruktioner. Avhandlingen är ett försök att föra något av timmermannens ”tysta” kunskap vidare till framtida generationer.

Att märka på timret var det ska sågas och huggas är i all sin enkelhet en komplicerad process och det krävs ett välutvecklat tredimensionellt seende för att kunna visualisera virkets form och funktion i den konstruktion som ännu inte är färdigställd.

Det handlar om att kunna jobba med oregelbundet material, att kunna överföra formen från en yta till en annan och att använda praktisk geometri och projektionslära.

-De grundläggande verktygen har olika för- och nackdelar. Passaren är bra för att kopiera obehandlat material, medan det för sågat material är bättre med en linjal eller vinkel.

Genom att testa olika metoder i praktiska experiment bygger Ulrik Hjort Lassens resonemang på både egna och andras erfarenheter.

-Det är en praktik som blir teori för att sedan kunna användas i vardagen. De här teknikerna är mycket intressanta från hållbarhetsperspektivet eftersom de gör det möjligt att använda timmer direkt från skogen eller från det lokala sågverket till att bygga vad som helst.

Avhandlingen fokuserar på traditionella och historiska arbetsmetoder och verktyg

-Men den är inte för den skull bakåtsträvande. Istället vill den göra de enkla och effektiva metoder som har förfinats genom århundraden effektiva i dagens situation.

Den stolpverkskonstruktion som byggdes med gamla och moderna verktyg i det kända danska TV-programmet, ”Hundra procent bonde”, där Ulrik Hjort Lassen medverkat, är ett bra exempel på detta.

Det är denna typ av projekt som Ulrik Hjort Lassen är specialist på och som avhandlingen förmedlar, genom att lyfta den hantverksmässiga kunskapen till en akademisk nivå utan att tappa bort de metoder och processer som är kärnan i timmermannens osynliga verktygslåda.

Handledare: Ulrich Lange

Avhandlingens titel: The Invisible Tools of a Timber Framer – A survey of principles, situations and procedures for marking

Länk till avhandlingen

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera