22 maj 2014

Innovativa förpackningar ska minska matsvinnet

VINNOVA har beviljat 500 000 kronor till forskningsprojektet ”Förpackningssystem för minskat matsvinn”. Projektet som koordineras av Innventia ska samla relevanta aktörer för att utveckla resurssmarta förpackningslösningar som leder till minskad resursförbrukning och miljöpåverkan i form av onödigt matavfall.

Av maten som produceras förstörs eller slängs upp emot 50 procent. Med matsvinn avses onödigt matavfall, sådant som hade kunnat ätas om det hanterats annorlunda. Svinnet är i hög grad kopplat till förpackningen och dess förmåga att skydda maten men också förmågan att kommunicera sina olika funktioner med konsumenterna för bästa förvaring och användning i hemmet. Enligt Naturvårdsverket kastas årligen cirka 1 miljon ton mat i Sverige och det är hushållen som står för största delen.

Innventia startar nu projektet ”Förpackningssystem för minskat matsvinn” som en del i VINNOVAs program Utmaningsdriven innovation. I samarbete med Karlstad universitet byggs ett konsortium av relevanta aktörer för att utveckla nya innovativa förpackningslösningar som minskar matsvinnet längs hela värdekedjan från livsmedelsproducent till konsument. Projektet baseras på den omfattande internationella forskning som redan nu bedrivs inom området för att kartlägga svinnet, en forskning där Helén Williams vid Karlstad universitet har en framträdande roll. Det nya projektet handlar om mer än kartläggning.

– Det vi vill göra är mer inriktat på åtgärder. Vår ambition är att utveckla reella förpackningslösningar och visa på förpackningens faktiska betydelse för att förhindra att svinn uppstår. Detta har inte gjorts tidigare, förklarar Kristina Wickholm som leder projektet.

Eftersom två tredjedelar av alla förpackningar används inom livsmedels- och dryckesindustrin kommer resultaten att beröra miljontals användare. Med minskat matsvinn kan bilden av förpackningen förhoppningsvis gå från miljöbov till miljöhjälte. En annan effekt som forskarna hoppas på är nya intäkter för skogsindustrin.

– Svensk skogsindustri söker aktivt efter nya produktområden. Förpackningar är ett tillväxtområde där Sverige internationellt sett har en stark position. Nu har vi möjligheter att ta en ledande roll i arbetet med att utveckla kunskap som bidrar till minskat matsvinn.

Som första steg i bildandet av konsortium arrangerar Innventia en workshop den 4 juni. Här kommer man gemensamt att diskutera konkreta förslag på funktionsförbättringar som leder till minskat matsvinn. Workshopen vänder sig till alla som kommer i kontakt med förpackningar genom värdekedjan från materialleverantörer till konsument, men också aktörer som hanterar förpackningar, till exempel transportörer och köksinredare.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera