Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 maj 2014

Svenska studenter undviker starka uttryck när de pratar engelska

Svenska studenter som pluggar engelska på universitet förstärker och tonar ner det de beskriver lika mycket som brittiska studenter gör när de talar – till exempel genom uttryck som ”really good” och ”a bit strange”. Men när engelsmannen brister ut i ”absolutely brilliant” nöjer sig svensken med det mer allsidiga ”very nice”. Det visar en avhandling i engelska med språkvetenskaplig inriktning från Göteborgs universitet.

Starka uttryck som ”absolutely brilliant” eller ”just amazing” verkar inte vara en del av svenska studenters vardagsspråk. I argumenterande uppsatser, däremot, tar svenskarna gärna i lite extra, medan infödda engelsktalande ligger lågt och håller den akademiska stilen, säger Viktoria Börjesson, avhandlingens författare.

Viktoria Börjesson har undersökt hur olika uttryck används när studenterna pratar på engelska under en intervju och när de skriver akademiska uppsatser, och jämfört resultatet med infödda engelsktalande studenter. Hon fann att frekvensen av förstärkande och nedtonande uttryck i intervjuerna var påfallande lik mellan svenskarna och britterna, men att svenskarna undvek starka uttryck. Istället använde svenskarna till exempel ”very nice”, och dessutom ofta de nedtonande ”not so”, ”not that” och ”not very”, som påminner om svenskans vanliga ”inte så”, som i ”inte så kul” och ”inte så bra”.

Avhandlingen bekräftar också tidigare internationella studier av studenters skrivande på engelska, som visat att de har svårt att formulera sig på ett typiskt akademiskt sätt, till exempel med formella ord, preciseringar och en objektiv framtoning. Att skriva akademiskt kräver övning, och det räcker inte att vara bra på att prata. Viktoria Börjesson har kommit fram till att ordval, frekvens och kombinationer av uttryck som innehåller en förstärkning eller nedtoning av ett adjektiv har många talspråksdrag, visar en del felaktiga översättningar från svenskan och speglar en ovana vid genren akademiskt skrivande.

Vill det sig illa kan det man skriver låta oavsiktligt arrogant eller hånfullt. Många nyanser i språket går också förlorade när ordförrådet är begränsat till talspråket.

En av Viktoria Börjessons slutsatser är att svenska studenter behöver bli mer medvetna om olika stilar för att bli ännu mer avancerade i sitt engelska språkbruk, framförallt de grundläggande skillnaderna mellan talat och skrivet, formellt och informellt och akademiskt och icke-akademiskt språk.

– Det kräver större exponering och vana vid olika typer av texter långt före studierna i engelska på högskolenivå. I det sammanhanget kan betydelsen av att läsa inte underskattas, säger Viktoria Börjesson.

FAKTA
Avhandlingens titel: “Completely Headless”. Modification of adjectives in Swedish advanced learners’ English Tid och plats för disputation: fredagen den 23 maj 2014 kl. 11.15, Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg Fakultetsopponent: Professor Annelie Ädel Avhandlingen finns digitalt publicerad på: http://hdl.handle.net/2077/35604

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera