Artikel från Högskolan i Skövde

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 maj 2014

I självkörande bilar blir förarens förståelse av bilen livsviktig

Med dagens teknik är det möjligt att konstruera bilar som kör mer eller mindre utan mänsklig inblandning. Men skulle du själv vilja sitta bakom ratten på en sådan bil utan att få information om bilens förmåga att köra själv eller att få indikationer om när du som förare måste ta över? Tove Helldin, som i dagarna presenterar sin doktorsavhandling vid Högskolan i Skövde, har forskat om hur dessa komplexa system kan bli mer användarvänliga.

– Ofta designas semi-automatiserade system, som till exempel självkörande bilar, utifrån vad som är tekniskt möjligt. Det kan resultera i att användaren förväntas övervaka eller använda ett system som han eller hon inte förstår sig på och kanske inte heller litar på. I min forskning har jag undersökt hur användarna bättre skall förstå hur systemen presterar, deras styrkor och svagheter och kvaliteten på informationen som systemen baserar sina rekommendationer och beslut på, säger Tove Helldin.

Tove Helldins forskning handlar inte bara om självkörande bilar. Hon har i sin forskning genomfört simulatorstudier tillsammans med stridspiloter, luftvärnsoperatörer och bilförare. I forskningen har Tove använt sig av olika visuella metoder för att kommunicera relevant information och utvärderat effekterna av sådan visualisering på användarnas upplevda arbetsbörda, tillit till de system de använder samt hur pass väl de fattar beslut i tidskritiska situationer.

– Studierna har resulterat i ökad kunskap om behoven av förståelse för systemen, hur detta kan inkorporeras i designen av komplexa semi-automatiserade system och effekterna på användaren. Till exempel har studierna visat att användarnas kapacitet och tillit förbättras genom att erbjuda dem relevant transparensinformation, med en möjlig kostnad i form av högre upplevd arbetsbelastning, säger Tove Helldin.

Tove Helldin har sedan 2009 arbetat som doktorand vid Högskolan i Skövde i samverkan med Saab Aeronautics i Linköping. Forskningen är finansierad av VINNOVA och är ett led i det samarbete inom Informationsfusion som finns mellan Saab och Högskolan i Skövde. Genom det av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling finansierade projektet UMIF (Uncertainty Management in Information Fusion) har samarbetet utökats till att även inkludera Saab Electronic Defence Systems, Saab Security and Defence Solutions och Volvo Car Corporation.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera