Tema

Grafen ska bli ny svensk industri

Sverige ska bli topp-tio i världen på att utnyttja supermaterialet grafen. Det är målet med ett nytt strategiskt innovationsprogram som ska stärka kunskapsutbytet mellan brancher, etablera grafen som en ny svensk industri och ge svenska grafenbaserade produkter på marknaden inom tre år.

Sverige ska bli topp-tio i världen på att utnyttja supermaterialet grafen. Det är målet med ett nytt strategiskt innovationsprogram som ska stärka kunskapsutbytet mellan branscher, etablera grafen som en ny svensk industri och ge svenska grafenbaserade produkter på marknaden inom tre år.

Beskedet från Vinnova, Formas och Energimyndigheten innebär att grafen blir ett av hittills elva beslutade svenska strategiska innovationsområden, så kallade SIO-program. SIO Grafen kommer under Chalmers ledning att sträcka sig över minst tre år och är budgeterat till 54 miljoner kronor per år. Staten står för halva kostnaden, industrin för resten. Bakom förslaget ligger drygt trettiotalet parter, bland annat Saab AB, ABB och tolv andra svenska storföretag jämte en rad små och medelstora företag.

Programmet går ut på att svenska företag, små och stora, ska lära sig mer om grafen och närbesläktade material för att förstå hur de kan gynna affärerna. Det ska ske genom möten, omvärldsbevakning, workshops, gemensamma projekt och andra nätverksaktiviteter.

Grafen – ett enda lager av kolatomer, bundna som i ett hönsnät – är världens tunnaste material, extremt lätt, starkt och flexibelt, dessutom ledande och genomskinligt. Materialet förväntas revolutionera många branscher. EU:s flaggskeppssatsning för att ta grafen från forskarnas labb ut i industrin startade i höstas och leds redan från Chalmers i Göteborg.

– Det är oerhört glädjande att vi från svensk sida nu också får verktyg att mötas effektivt för att lära av varandra, inkludera nya områden och dra nytta av Chalmers centrala roll i grafenvärlden. Många svenska företag är väl positionerade för att utnyttja de tillväxtmöjligheter som uppstår, och duktiga på att samverka, säger Karin Markides, Chalmers rektor och vd.

Eftersom grafen kombinerar en mängd olika och nya fördelar gentemot tidigare material – var och en intressant i olika tillämpningar, i olika branscher – har grafen en unik möjlighet att trigga aktörer från industrier som normalt aldrig samarbetar att faktiskt göra det. Tillsammans kan de utveckla helt nya lösningar.

– I Sverige talar vi om lösningar som nya lättviktsmaterial med unika elektriska och termiska egenskaper, nya energiöverförings- och energilagringsmöjligheter, gas- och biosensorer, nya förpackningsmaterial och så vidare. Områden där svensk industri är stark idag, men som genom grafen kan stärka sin konkurrenskraft ytterligare, säger Helena Theander, projektledare på Chalmers industriteknik och koordinator för SIO Grafen.

Utvecklingen på grafenområdet är viktig för europeisk tillväxt och sysselsättning, enligt EU. En vits med det svenska innovationsprogrammet är att göra fler svenska aktörer mogna att kliva in i det europeiska grafensamarbetet, och hitta viktiga internationella direktkontakter.

SIO Grafen byggs upp under 2014 för att verka fullt ut under 2015-2017, med möjlighet till förlängning.

Parterna bakom SIO Grafen
Chalmers och Stiftelsen Chalmers industriteknik kommer att leda Vinnovas nya strategiska innovationsområde SIO Grafen med följande parter: Saab Group, AstraZeneca, AB Volvo, Ericsson AB, ABB, GKN Aerospace, Autoliv, Borealis, Atlas Copco, Sandvik, Perstorp, Volvo Cars, SKF, Mölnlycke Health Care, Graphensic, SiversIMA, Sensic, GLogics, Epiluvac, Aprtec, Lindmark Innovation, Swerea Sicomp, SP, SIK, Johanneberg Science Park, FOI, Acreo Swedish ICT, Chalmers, Linköpings Universitet, Umeå Universitet, Swednanotech, Business Sweden, SIO Lighter och Produktion 2030. Fler organisationer tillkommer under 2014.

Beskedet från Vinnova, Formas och Energimyndigheten

EU:s flaggskeppssatsning på grafen

Sveriges strategiska innovationsområden

De fem nya strategiska innovationsområdena

Graphene Flagship

Grafen ska bli ny svensk industri

 lästid ~ 2 min