Artikel från Örebro universitet
20 maj 2014

Boknytt om kriser

När vattenledningsvattnet blir förorenat eller när strömmen bryts utsätts samhället för påfrestningar. Alla myndigheter har webbsidor, men också betydelsen av kommunikation via sociala medier har ökat på senare år. Två forskare vid Örebro universitet har författat två böcker om detta på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Sociala medier och webb vid kris har skrivits av Mats Eriksson och Skriva i sociala medier – i händelse av kris av Helen Andersson.

Mats Eriksson använder bakterieutbrottet Skellefteå kommuns vatten, förtroendekrisen vid Tillväxtverket, branden i ett kemilager i Halmstad och om en social kris i småländska Forserum som exempel i sin bok. Han presenterar hur sociala medier och webb kan användas både i planeringen av krisberedskap och, om krisen kommer, hur man ska agera under och efter den.

Boken ger bland annat lämpliga verktyg att använda vid utformningen av kriskommunikationsplaner. Och även här får läsaren ta del av lärdomar från praktikfall av organisationer som valt att hantera krisen på olika sätt.

Även Helen Andersson använder olika fall av kriskommunikation som exempel i sin bok, som ger råd om hur budkapen i sociala medier, både ord, text och bild, bör användas om krisen kommer. Begriplighet, tonläge och lämpliga ordval är centralt för att budskapet ska bli tydligt och begripligt.

Båda böckerna kommer framöver att ligga till grund för bland annat uppdragsutbildningar inom krishanterings- och kriskommunikationsområdet.

FAKTA
Helen Andersson och Mats Eriksson är knutna till Centrum för kriskommunikation vid Örebro universitet, ett flervetenskapligt samarbete mellan retorikämnet och medie- och kommunikationsvetenskap, MKV. Centrumets vetenskapliga syfte är att stärka och profilera kriskommunikation såväl inom forskning som inom undervisning och samverkan. Det övergripande målet är att öka samhällets säkerhet både när det gäller risk- och krisscenarier.

Mats Eriksson och Helen Andersson arbetar båda vid enheten för medier och kommunikation. Mats undervisar och forskar inom PR-, organisations- och kriskommunikation. Helen ägnar sig mer åt områden som rör tal och skrift, samtal, interaktion och retorik.


Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera