Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 maj 2014

Sahlgrenska akademin och AstraZeneca i nytt forskningssamarbete

Respiratoriska och inflammatoriska sjukdomar utgör en stor börda för både individen och samhället. Nu inleder AstraZeneca och Sahlgrenska akademin ett nytt samarbete där en gästprofessur skapas för att stärka forskningen och läkemedelsutvecklingen inom flera globala folksjukdomar.

Respiratoriska, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar är prioriterade fokusområden för AstraZenecas forskning. Det globala läkemedelsföretaget bedriver idag en rad avancerade projekt inom området och leder utvecklingen i jakten på nya, effektiva och säkra läkemedel.

Respiratoriska och inflammatoriska sjukdomar står också i fokus för Sahlgrenska akademins forskning. I nära samverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och med enskilda klinikers patientmottagningar har akademin och Göteborg skaffat sig en unik position, där grundläggande laboratorieforskning kopplas direkt till den dagliga patientvården.

Få forskare representerar denna samverkan bättre än läkaren och inflammationsforskaren Anna Rudin. Nu blir hon nyckelperson i en helt ny form av samarbete, där Sahlgrenska akademin och AstraZeneca genom en ny gästprofessur ska stärka varandra i den fortsatta utvecklingen av forskningsfältet.

Anna Rudin studerar de regulatoriska mekanismerna bakom allergi och ledgångsreumatism, och har med stöd från bland annat Wallenbergstiftelsen, Vetenskapsrådet och Vårdalstiftelsen etablerat sig som en av Sveriges ledande forskare i sitt fält.

Hon uppfyller enligt båda parter väl den kravprofil AstraZeneca och Sahlgrenska akademin gemensamt formulerat för gästprofessuren, där det efterfrågades en person kunnig inom inflammatoriska sjukdomar och forskningsmetodik på laboratorium, som arbetar kliniskt med patienter och därtill är kommunikativ, engagerad och intresserad av läkemedelsutveckling.

I sitt nya uppdrag kommer Anna Rudin att dela sin tid mellan forskning på institutionen för medicin, patientmottagning på Reumatologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och läkemedelsutveckling på AstraZeneca.

– Enkelt uttryckt ska jag ge den akademiska specialistläkarens syn på en rad aktuella utvecklingsprojekt som AstraZeneca bedriver, och agera länk mellan basforskning, läkemedelsutveckling och patienten. För mig är det en unik chans, där jag får tillfälle att använda allt jag arbetat med genom åren i ett enda uppdrag – och dessutom få chansen att lära mig något nytt, säger hon.

En annan viktig faktor är Anna Rudins breda nätverk. Efter att ha suttit i Sahlgrenska akademins docenturkommitté, varit vetenskaplig sekreterare i Svensk Reumatologisk förening och styrelseledamot i Karolinska Institutets Centrum för allergiforskning har Anna en unik överblick över forskningsfältet, och ska kunna hitta den kompetens som AstraZeneca är i behov av.

Maarten Kraan, Head of the Respiratory, Inflammation and Autoimmunity iMed vid AstraZeneca i Mölndal, ser stora möjligheter med samarbetet:

– Genom att kombinera de spetskompetenser Sahlgrenska akademin och vi har inom området är vi övertygade om att vi kan snabba på framtagningen av nya läkemedel för den här utsatta patientgruppen.

Sahlgrenska akademins dekanus Olle Larkö delar förhoppningarna:

– Det här visar att Sahlgrenska-miljön erbjuder unika förutsättningar för samarbete, inte bara mellan klinik och forskningsavdelning utan mellan sjukhus, akademi och industri. Från Sahlgrenska akademin ser vi med glädje fram mot att ytterligare stärka vår samverkan med AstraZeneca i ett mycket viktigt forskningsfält. På sikt kan det förhoppningsvis bidra till en lättare tillvaro för svårt sjuka patienter.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera