Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 maj 2014

Forskning ska minska olyckor vid vägarbeten

Årligen skadas närmare 200 personer i olyckor relaterade till vägarbetsplatser och flera personer omkommer. För att förbättra säkerhet och arbetsmiljö vid vägarbeten kommer forskare på VTI att analysera effekterna av det nya regelverk som infördes av Trafikverket förra året. Även ansvar och roller kring spårarbeten ska undersökas.

För att förbättra säkerhet och arbetsmiljö vid vägarbeten kommer forskare på VTI att analysera effekterna av det nya regelverk som infördes av Trafikverket förra året. Även ansvar och roller kring spårarbeten ska undersökas.

Årligen skadas närmare 200 personer i olyckor relaterade till vägarbetsplatser och flera personer omkommer. Olyckorna drabbar både vägarbetarna och trafikanterna. Även vid arbeten i spårområden sker allvarliga olyckor och olycksutvecklingen har på senare år varit negativ.

– Regelverken för säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbeten är omfattande och förändringar sker ofta. I tidigare projekt har det visat sig att det råder en viss osäkerhet i roller och ansvar, säger Sonja Forward, forskare på VTI.

I januari 2013 införde Trafikverket nya tekniska krav och råd för arbete på väg. Regelverket infördes för att krav på arbetsmiljö- och trafikantsäkerhet ska ställas i de förfrågningsunderlag som leverantörerna ska prissätta. Effekterna av sådana förändringar beror på hur de implementeras och tolkas i den praktiska verksamheten.

– Med anledning av detta är det viktigt att få kunskap om och förståelse för hur implementeringsprocessen fungerar och vilka eventuella barriärer som finns, säger Sonja Forward som är projektledare för studien.

Utifrån intervjuer med olika aktörer kommer projektgruppen att göra en fördjupad analys av effekterna av de nya regelverken, framför allt när det gäller roller och ansvar. Dessutom kommer forskarna att genomföra fallstudier – två för väg- och ett för spårarbete – för att se på likheter och skillnader mellan väg och järnväg när det gäller rutiner och processer.

– Syftet med projektet är att analysera implementeringsprocessen vid ändringar i regelverk i den administrativa och operativa verksamheten inom Trafikverket, samt hos entreprenörer inom underhållsområdet. Vi kommer också att föreslå lösningar på eventuella problem, säger Sonja Forward.

Studien ska vara klar i december 2015.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera