Artikel från Stockholms universitet
13 maj 2014

Arkeologer kartlägger livet i de Öländska borgarna

På Öland finns flera forntida borgar. Än så länge vet vi lite om de människor som, för över 1 000 år sedan, vistades innanför murarna. Just nu genomför arkeologer från Stockholms universitet unika georadarmätningar för att förstå mer om livet i Gråborg, Löts borg, Bårby borg och Vedby borg.

– Trots att intresset för borgarna är stort är kunskapen om vilka aktiviteter som egentligen pågått i dem mycket begränsad. Många anser att förebilderna för de Öländska borgarna bör sökas i den romerska kultursfären, där inspiration exempelvis kan ha hämtats från romerska härläger, fortifierade bosättningar eller arenor, säger Andreas Viberg vid Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet och forskningsledare för de geofysiska mätningarna på Öland.

Forskarna kommer använda sig av georadarmätningar vilket är en mer varsam metod än traditionella utgrävningar.

– Traditionella arkeologiska utgrävningsmetoder är destruktiva till sin karaktär genom att bevisen för de forntida aktiviteterna grävs bort i samband med att utgrävningen fortskrider. Vi kommer att använda oss av icke-förstörande geofysiska prospekteringsmetoder vilket vid en tidigare pilotstudie vid Sandby borg har visat sig mycket lämpligt, säger Andreas Viberg.

Undersökningarna genomförs med ett motoriserat multiantennsystem och beräknas omfatta totalt omkring 8 hektar mark. Mätningarna, som finansieras av Vetenskapsrådet och Kungliga Vitterhetsakademien, syftar till att kartlägga borgarnas planlösning samt skapa en förståelse för vilka aktiviteter som pågått innanför murarna. Georadarundersökningar har potential att lokalisera t.ex. vägar, stolphål, gropar, diken och hus. Informationen kan, förutom att förnya och nyansera bilden av den Öländska borgen, även ligga till grund för kommande riktade arkeologiska insatser.

FAKTA
För fortlöpande information om mätningarna se projekthemsida: http://www.andreasviberg.se

Se även Kalmar läns museums hemsida för ytterligare information om de fortsatta undersökningarna vid Sandby borg: http://www.kalmarlansmuseum.se/arkeologi/sandby-borg/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera