Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 maj 2014

Upptäckt av nya antivirala substanser mot adenovirusinfektioner

Antivirala substanser, upptäckta i kemiska bibliotek och från bakterier i havsbottnen utanför Norge, kan vara mer effektiva mot vanliga virustyper som drabbar människan än de antivirala läkemedel som finns idag. Det konstaterar Mårten Strand, Umeå unversitet i sin avhandling.

– Det här är mycket viktiga resultat eftersom vi idag saknar bra läkemedel mot många potentiellt dödliga virusinfektioner, som framför allt drabbar barn och även vuxna som av olika anledningar har ett nedsatt immunförsvar, säger Mårten Strand, doktorand vid institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet.

Behovet av fler läkemedel för behandling av virussjukdomar är stort, eftersom dagens antivirala läkemedel inte är tillräckligt effektiva för att behandla svåra sjukdomar orsakade av vissa typer av virus. En sådan virustyp är adenovirus, som kan orsaka dödliga infektioner hos individer, ofta barn, som har ett nedsatt immunförsvar. De som drabbas har ofta genomgått en benmärgstransplantation eller en organtransplantation där sjukvården medvetet har försvagat immunförsvaret med hjälp av läkemedel för att undvika att transplantatet ska stötas bort. Om patienten då blir infekterad med adenovirus kan infektionen spridas obehindrat i kroppen och bli livshotande.

I sitt avhandlingsarbete har Mårten Strand sökt i kemiska bibliotek efter substanser som kan hämma adenovirusinfektionen utan att påverka värdcellen negativt. I ett bibliotek med 9 800 molekyler, fann han tillsammans med sina kollegor en hämmande substans som de kallar Benzavir-1. Denna substans visade sig vara aktiv mot alla adenovirustyper som de testade den emot, och substansen var ungefär fem gånger mer effektiv än läkemedelssubstansen Cidofovir, som är det antivirala läkemedel som används idag.

Enligt avhandlingen går det att förbättra effekten ytterligare genom att ändra strukturen hos Benzavir-1 och dessutom visade det sig att denna nya bättre substans, som kallas Benzavir-2, även hämmar herpes simplex-virus (HSV) och har en likvärdig effekt som läkemedlet Acyclovir, som används mot dessa infektioner. Det är därför en viktig upptäckt att Benzavir-2 även är aktivt mot herpes simplex-stammar, som är resistenta mot Acyclovir.

I ett annat kemiskt bibliotek, innehållande extrakt från bakterier som lever i havsbotten utanför Norges kust, fanns det flera substanser som har förmågan att hämma adenovirusinfektionen. I ett extrakt hittades ett flertal liknande substanser som alla hade hämmande effekt på adenovirusinfektioner, men som sinsemellan hade varierande effekt på värdcellen.

– I den fortsatta forskningen har vi även lyckats identifiera vilken del av dessa molekyler som ger upphov till den antivirala aktiviteten. Sammantaget kan de upptäckter som presenteras i avhandlingen leda till utveckling av nya antivirala läkemedel för behandling av allvarliga adenovirusinfektioner. Det känns väldigt positivt, säger Mårten Strand.

FAKTA
Mårten Strand kommer från Vallentuna, han har en magisterexamen i
biomedicin och är doktorand vid institutionen för klinisk mikrobiologi. Fredagen den 16 maj försvarar Mårten Strand, institutionen för klinisk mikrobiologi, sin avhandling med titeln: Upptäckten av antiviral substanser mot adenovirus och herpes simplex virus: analys av syntetiska substanser och naturprodukter. (Engelsk titel: The Discovery of Antiviral Compounds Targeting Adenovirus and Herpes Simplex Virus: Assessment of Synthetic Compounds and Natural Products). Disputationen äger rum kl. 09.00 vid Norrlands universitetssjukhus, Betula, 6M. Opponent: Lieve Naesens, professor, Belgien. Huvudhandledare: Göran Wadell.

Avhandlingen är publicerad digitalt: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:713928


Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera