Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 maj 2014

Rådjursolyckor kostar 1 miljard om året

Antalet trafikolyckor med rådjur har ökat i alla utom två av Sveriges län de senaste tio åren. Rådjurskollisioner står för minst 75 procent av alla viltolyckor i Sverige och antalet ligger i dag på 30.000–36.000 per år. En VTI-studie visar att antalet dödsfall och personskador samt kostnader till följd av rådjursolyckor är betydligt högre än den officiella statistiken visar.

– Olyckorna orsakar dödsfall och personskador men även stora kostnader för samhället och för den enskilde, säger Annika K. Jägerbrand, forskare på VTI, som sammanställt en 10-årig översikt över rådjurskollisioner i Sverige.

De län som utmärker sig med ett stort antal rådjurskollisioner under åren 2003–2012 är framför allt Västra Götaland och Skåne, men även Stockholm, Jönköping och Kalmar. Rådjurskollisionerna har ökat i alla län förutom Västra Götaland och Örebro län där de minskat något under perioden. Ökningen har varit betydligt större i de nordligaste länen och på Gotland.

Antalet rådjurskollisioner är fler under försommaren (maj–juni) och tidig vinter (oktober–december), medan antalet personskadeolyckor med rådjur är högst under sommaren. Flest kollisioner och olyckor sker under morgon och kväll. Antalet omkomna och skadade personer under tioårsperioden är totalt 2.752.

– Analysen visar att antal dödsfall och personskador för rådjursolyckor är underskattade i den officiella statistiken. När det gäller antalet omkomna i olyckor med rådjur är siffran dubbelt så hög som i de officiellt rapporterade, säger Annika K. Jägerbrand.

Orsaken är att studien innefattar alla olyckor med rådjur inblandade (inklusive olycka orsakad av väjning för rådjur exempelvis), till skillnad från den officiella statistiken som endast inkluderar viltolyckor där rådjuret faktiskt sammanstött med fordonet (kollision).

– Det är troligt att den officiella statistiken även underskattar antalet dödade och skadade från kollisioner med övriga viltslag som älg, hjort och vildsvin, säger Annika K. Jägerbrand.

Som exempel visar studien att de totala kostnaderna för rådjurskollisioner och rådjursolyckor 2012 överstiger en miljard kronor varav cirka 70 procent är kostnader för egendomsskador. Summan av de externa kostnaderna (personskador, dödsfall, jaktvärde och eftersökskostnader) för rådjursolyckorna omfattar cirka 300 miljoner kronor detta år. Under de tio år som ingår i beräkningen har rådjursolyckorna kostat drygt 9 miljarder kronor.

Olycksstatistiken i undersökningen kommer från NVR, Nationella viltolycksrådet (kollisioner), Strada (personskadeolyckor i Swedish Traffic Accident Data Acquisition) och Ofelia (för järnväg).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera