Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 maj 2014

Fler unga med astma i Västra Götaland

Förekomsten av astma bland unga i Västra Götaland har ökat den senaste tioårsperioden. Förklaringen ligger troligen i en kombination av ökad diagnostik och en ökad medvetenhet om astmasjukdomen. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin.

Forskare vid Sahlgrenska akademin har i samarbete med Folkhälsokommittén i Västra Götaland i en omfattande studie samlat in enkätuppgifter om astma, näsbesvär och eksem från samtliga elever i år 9 i Västra Götaland.

Uppgifterna, som inhämtades år 2000 respektive 2008 och som inkluderar totalt 20 000 unga, visar att förekomsten av läkardiagnostiserad astma har ökat från 11,5 procent till 14,3 procent under den senaste tioårsperioden.

Även förekomsten av kroniska näsbesvär har ökat. Däremot är det färre unga som får så kallade atopiskt eksem, som visar sig i form av torra och kliande utslag.

– Dessa trender gäller för både pojkar och flickor, men är starkare bland överviktiga vilket kan vara viktigt att uppmärksamma, säger Jeong-Lim Kim, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Att förekomsten av astma ökat beror enligt forskarna sannolikt på att fler diagnostiseras.

– Vi tror inte att det faktiska antalet ökat, men kanske blir fler lindriga symtom diagnostiserade som astma idag än för tio år sedan. Det finns också en generellt ökad medvetenhet om astmasjukdomar som kan ha bidragit, säger Jeong-Lim Kim.

Enkätuppgifterna från ungdomarna har jämförts med uppgifter om föräldrarnas utbildningsnivå som hämtades från Statistiska Centralbyrån. Jämförelsen visar att astma var mer vanligt bland ungdomar vars föräldrar har en högskoleutbildning.

–Det tyder på att det finns en ökad medvetenhet om astmasjukdomen i denna grupp, säger Jeong-Lim Kim

Varför näsbesvären ökar och förekomst av atopiskt eksem minskar är enligt forskarna oklart. För att undersöka det behövs ytterligare kunskap.

Artikeln Trends in the prevalence of asthma, rhinitis, and eczema in 15 year old adolescents over an 8 year period publiceras i tidskriften Respiratory Medicine.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera