Tema

Märkning av matens ursprung bör vara frivillig

Inom EU utreds nu om ursprungsmärkning ska bli obligatorisk för flera typer av livsmedel. Men 36 procent av svenskarna är inte beredda att betala för ursprungsmärkning. Utan betalningsvilja kan en obligatorisk märkningslag skada både livsmedelsproducenter och konsumenter. Det visar en ny studie från AgriFood Economics Centre.

– Ursprungsmärkning är inte gratis, någon måste betala och konsumenterna kan drabbas av de ökade kostnaderna i form av högre matpriser. Om konsumenterna inte är villiga att betala finns en risk att de högre produktionskostnader som följer av obligatorisk ursprungsmärkning istället försämrar konkurrenskraften för svensk livsmedelsindustri och svenskt jordbruk, säger Helena Johansson, nationalekonom på AgriFood och en av författarna till rapporten Origin labelling of food – costs and benefits of new EU legislation for Sweden.

Studien undersöker konsumenternas betalningsvilja för bacon, färdigrätter med kött, mjölk, yoghurt och jordgubbssylt. Enligt studien varierar konsumenternas genomsnittliga betalningsvilja för information om ursprung mellan 12 öre för en färdigrätt och 2,50 kronor för en burk jordgubbssylt. Även kostnaderna för märkningen och graden av frivillig ursprungsmärkning varierar mellan produkterna.

Resultaten visar att frivillig ursprungsmärkning fungerar och att obligatorisk märkning inte behövs. Det finns redan frivillig märkning i de fall konsumenterna har en hög betalningsvilja och när konsumenterna har ett lågt intresse för ursprung är den frivilliga märkningen mindre omfattande.

Cirka 36 procent av konsumenterna är inte beredda att betala någonting alls för information om ursprung.

– De konsumenter som värdesätter information om ursprung kan redan idag använda sig av den frivilliga märkningen på produkterna. Om obligatorisk ursprungsmärkning införs finns en risk att den får en negativ effekt för de konsumenter som inte är intresserade av informationen men som ändå kan tvingas att betala ett högre pris, säger Helena Johansson, och varnar också för att se obligatorisk ursprungsmärkning som en generell lösning på problem i livsmedelssektorn:

– Obligatorisk ursprungsmärkning är exempelvis inte ett sätt att motverka fusk i livsmedelskedjan. Lösningen på detta problem är istället bättre kontroll så att befintlig lagstiftning följs.

Läs rapporten här.

Märkning av matens ursprung bör vara frivillig

 lästid ~ 1 min