Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 maj 2014

Läkemedel påverkar Östersjöns växter och djur

Läkemedelsrester kan utgöra ett problem för både växter och djur i sjöar och hav. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet om hur läkemedel påverkar organismer från Östersjön. Läkemedel visar sig ha både en direkt effekt på flera olika arter och påverkar hur arterna samverkar vilket kan ge stora effekter i ekosystemet.

Trots att många läkemedel bryts ner, antingen i kroppen eller i reningsverk, kvarstår ett stort antal läkemedel i reningsverkens utloppsvatten som når sjöar och hav. Hanna Oskarsson, nybliven doktor vid Stockholms universitet, har studerat hur blåmusslor, små kräftdjur och alger från Östersjön påverkas när de utsätts för de smärtstillande läkemedlen diklofenak och ibuprofen (återfinns i t.ex. Voltaren och Ipren) och betablockeraren propranolol (den verksamma substansen i t.ex. Inderal).

– Läkemedlen som organismerna exponerades för togs upp av både växter och djur och påverkade deras fysiologi, exempelvis hur snabbt de andades och hur mycket de åt. Experimenten visade också att djur som samlats in från olika platser reagerade olika och återhämtade sig till olika grad när exponeringen togs bort, säger Hanna Oskarsson.

Läkemedel är framtagna för att påverka biologiska system och för att vara stabila nog att inte brytas ner innan de utfört sin uppgift. Trots att man vet att förekomsten av läkemedel i miljön har ökat är kunskapen begränsad om deras effekter på organismer som substanserna inte är utvecklade för. En viktig målsättning med undersökningarna var därför att studera hur läkemedel påverkar organismer under förhållanden som liknar deras naturliga miljö i så stor utsträckning som möjligt.

– Genom att exponera flera arter från samma område samtidigt, kunde jag se att även interaktioner mellan arterna påverkades. Den totala effekten av läkemedel är alltså större än att enskilda arters fysiologi påverkas. Sådana indirekta effekter upptäcks inte i de enartsstudier som vanligtvis utförs när effekter av läkemedel och andra kemikalier undersöks, säger Hanna Oskarsson.

Påverkan av föroreningar som läkemedel kan vara extra problematiskt för Östersjön som är ett känsligt hav med få arter och en lång föroreningshistoria.

– För att förstå hur läkemedel påverkar Östersjöns växter och djur och bedöma miljöriskerna är det viktigt att förstå hur läkemedel påverkar organismer som exponeras under lång tid. Men också hur olika läkemedel samverkar, hur olika arter påverkar varandra och att växter och djur från olika platser kan påverkas på olika sätt. I min forskning har jag kunnat se att allt detta påverkar effekten av läkemedel hos organismer från Östersjön, säger Hanna Oskarsson.

Avhandlingen: Pharmaecological perspectives: Exposure studies using coastal Baltic Sea organisms

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera