Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 maj 2014

Forskare vill ha hjälp med vårtecken i Norrland

I år kom den meteorologiska våren flera veckor tidigare än normalt. Det betyder att många vårtecken i naturen också dykt upp tidigare än normalt. Sveriges lantbruksuniversitet gör varje år noggranna mätningar av björkarnas lövsprickning i Umeå, och nu vill man ha hjälp från allmänheten för att se hur det ser ut på andra platser i Norrland.

– När vi började mäta i år hade bladknopparna kommit längre än vad vi sett någon gång tidigare under de 14 år vi hållit på, men valborgshelgens kallväder stannade sedan upp processen, berättar Per Hansson, forskare på SLU.

Klimatförändringen har gjort att det blivit varmare på jorden och detta syns redan i form av att vårtecknen dyker upp tidigare på många håll. I Europa som helhet har säsongen från lövsprickning till höstlöv blivit 1,5 vecka längre de senaste halvseklet, och i Sverige har vi precis börjat följa denna utveckling. Även om trädens lövsprickning är särskilt intressant vill forskarna ha in rapporter om många andra växter.

– Vi vet att många tycker det är roligt att spana efter vårtecken. Därför hoppas vi att många ska vilja rapportera in detta till naturenskalender.se eller med vår mobil-app Naturens kalender, säger Kjell Bolmgren, som samordnar uppbyggnaden av Svenska fenologinätverket.

Svenska fenologinätverket, som är ett samarbete mellan universitet, myndigheter och frivilliga, bygger upp ett nätverk av professionella och frivilliga observatörer i hela landet. Tillsammans följer de allt från vårtecken till hösttecken. Målsättningen är att kunna dokumentera årstidsskiftningarna i hela landet under många år och i hela landet.

– Forskare använder hela tiden observationer inrapporterade av allmänheten. Till exempel vet vi tack vare Gunnar Johansson, som var lantbrukare i Uppland, att perioden mellan hägg och syren startar en vecka tidigare nu än för 50 år sedan, säger Kjell Bolmgren.

FAKTA
Längden på växtsäsongen är en grundläggande egenskap hos naturen. Den varierar mycket mellan år, men nu ser forskarna också en långsiktig förändring som de förklarar med den globala uppvärmningen. Denna har betydelse för skogs- och jordbruk och samspelet mellan olika arter i naturen. Dessutom påverkas pollenallergiker när säsongen för till exempel björkarnas blomning förändras.

Referenslänkar
SLU:s björkindex i Umeå: https://www.slu.se/sv/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/miljoanalys/bjorkindex/?id=37449

www.naturenskalender.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera