Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 april 2014

Skadade hjärtan repareras med stamceller

Kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) deltar tillsammans med 30 andra sjukhus i världen i ett unikt forskningsprojekt där man ska reparera skadade hjärtan med hjälp av stamceller. I dagarna har den första patienten i Sverige behandlats på USÖ.

Efter en hjärtinfarkt blir hjärtat svagare och pumpar dåligt. Hjärtsvikt och livslång medicinering blir ofta följden. Men nu hoppas läkarna på att behandling med hjälp av stamceller ska göra att hjärtat reparerar sig själv. Kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) deltar tillsammans med 30 andra sjukhus i världen i ett unikt forskningsprojekt.  I dagarna har den första patienten i Sverige behandlats på USÖ.

– Genom att injicera stamceller från en annan människa hoppas vi att skadade hjärtmuskelceller och blodkärl ska kunna återbildas, säger Ole Fröbert, adjungerad professor vid Kardiologiska kliniken på USÖ.

Sammanlagt kommer 225 patienter att behandlas över världen. På USÖ har man stått redo i tre veckor för att kunna ta emot den första patienten och nu hoppas man kunna behandla två patienter i månaden.

Teknisk och logistisk utmaning
– Det är en teknisk, otrolig utmaning som kräver ett stort samarbete mellan flera kliniker på sjukhuset. Patienten måste efter behandlingen genomgå en mängd undersökningar på labb och röntgen. På USÖ är det nära mellan klinikerna och det är lätt att samarbeta. Det gör att vi kan mobilisera den typ av logistik som krävs för att delta i ett sådant här projekt, säger Ole Fröbert.

Eftersom det är en forskningsstudie är det inte alla patienter som blir injicerade med stamceller. En tredjedel av patienterna får placebo. Man testar också med olika mängd av stamceller för att se hur mycket som ger effekt. Läkarna vet inte i förväg vilka patienter som får placebo och vilka som blir behandlade med stamceller.

Stamcellsforskning är kontroversiellt och det krävs speciella tillstånd. Cellerna som injiceras i hjärtat i den här studien kommer från benmärgen från en vuxen person. I den här studien är det en enda person som har bidragit med celler.

Hopp för patienter med grav hjärtsvikt
Förutom att delta i den kommersiella studien har kliniken också egna ambitioner att använda stamcellsterapi. I samarbete med laboratoriemedicinska länskliniken har man nyligen köpt in en navigationsutrustning för att stamcellerna ska kunna föras in på ett mer precist sätt i hjärtmuskulaturen.

– Vi är fortfarande i planeringsstadiet. Men ligger ändå långt framme och vi hoppas att vi kan erbjuda behandlingen till hösten. Vi tror att vi skulle kunna hjälpa ett 40-tal patienter om året som lider av grav hjärtsvikt. Vi blir då först i Sverige, avslutar Ole Fröbert.

Två olika typer av stamceller
Det finns två sorters stamceller: embryonala stamceller och ”vuxna” stamceller. Embryonala stamceller kommer från foster och ingår inte i forskningen på USÖ. Vuxna stamceller har vi alla med oss hela livet. De finns framför allt i benmärg, fett och blod, men cellerna är få och det är oftast nödvändigt att odla cellerna för att få tillräckligt många till en behandling. I forskningen på hjärtpatienter vid USÖ används enbart vuxna stamceller.

Stamceller har den egenheten att de kan genomgå ett obegränsat antal celldelningar och göra identiska kopior av sig själv, dessutom har stamceller förmågan att mogna till flera olika celltyper och ersätta skadade celler.

Behandling mot hjärtinfarkt
Behandlingen med stamceller sker i samband med att patienten akut behandlas för hjärtinfarkt. På USÖ sker det genom så kallad Ballongvidgning (PCI) . Via en artär i handled eller ljumske för man upp en kateter till hjärtat. Med hjälp av en tung slang för man in en liten ballong som placeras mitt för blodproppen. Ballongen blåses upp försiktigt det gör att förträngningen som proppen orsakat vidgas. Oftast kompletteras ballongvidgningen med en stent, ett slags metallnät som förstärker kärlväggen. Efter denna behandling injicerar läkarna hjärtat med stamceller.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera