Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 april 2014

Olyckor med fyrhjulingar måste minska

Olyckor med fyrhjulingar ökar i Sverige. Nu ska forskare på VTI och Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond undersöka orsakerna till olyckorna. Tillsammans vill forskarna och försäkringsbolaget få bukt med den negativa olyckstrenden.

Förekomsten av fyrhjulingar har ökat de senaste åren, antalet är i dag omkring 100 000 i Sverige. Likaså har fyrhjulingsolyckorna ökat, men det är svårt att få en helhetsbild över den totala mängden olycksfall. Bara hos Länsförsäkringar har inkomna försäkringsärenden där personer skadats i olyckor med fyrhjulingar ökat med 41 procent från 2009 till 2012. Och trenden ser ut att hålla i sig.

Även barn skadas
– Vi ser en ökning av antalet svåra personskador hos förare av terränghjulingar. Det förekommer också att barn skadas av fyrhjulingar trots att de inte får köra dem, säger Pia Sandvik, styrelseordförande i Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond.

Länsförsäkringar vill, med hjälp av forskning, vara med och bidra till att förhindra skador.

– Vi vill veta mer om var och hur man kör fyrhjulingar, i vilken grad regler kring fyrhjulingar följs, när, var och hur olyckorna inträffar samt vilken typ av personskador som dominerar, säger Pia Sandvik.

En av dem som ska se till att frågorna blir besvarade är Omar Bagdadi, forskare på VTI.

– Vi ska också undersöka om det finns brister i kunskap kring att köra fyrhjuling, säger han.

Beroende på resultatet kan det bli aktuellt med olika typer av åtgärder, till exempel utbildningsinsatser riktade mot förare, menar Omar Bagdadi.

Analys av orsaker och skador
VTI ska också analysera olycksorsaker och kartlägga förares skador med hjälp av statistik från polis- och sjukhusrapporterade olyckor i det så kallade Strada-registret. I den mån det är möjligt ska forskarna även undersöka hjälmanvändning och eventuell alkoholpåverkan hos de skadade.

Forskarna ska dessutom undersöka mc-registrerade fyrhjulingsmodellers vältningströskel och förares förmåga att behålla kontrollen över fordonet i olika situationer. Fyrhjulingens köregenskaper skiljer sig avsevärt från en personbil och antalet olyckor tyder i viss mån på att kunskapen om att köra fyrhjuling kan vara bristfällig hos förarna. Mc-registrerade fyrhjulingar får numera bara framföras på B-körkort och A-körkort utfärdat före den 19 januari 2013. Trots detta finns det ingen del i körkortsutbildningen som är riktad mot fyrhjulingar. För att få köra övriga typer av fyrhjulingar krävs ett särskilt förarbevis, men de får även köras med ett B-körkort eller traktorkort utfärdat innan år 2000.

Intervjuer med förare och familjer
Forskarna ska intervjua fyrhjulingsförare och även deras familjer, både inom gruppen skadedrabbade och inom gruppen som inte drabbats av olyckor. Allt för att öka kunskapen om hur fyrhjulingar framförs och hur regler kring registrerade och oregistrerade fordon efterlevs.

VTI:s forskningsresultat om fyrhjulingsolyckor kommer att presenteras under våren 2015.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera