Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 april 2014

Om utbildning för en hållbar utveckling

125 forskare, beslutsfattare, lärare och utbildare möts den 3 juni på Uppsala universitet för att debattera och ta fram rekommendationer för lärande och utbildning för hållbar utveckling i Sverige och internationellt.

Utbildning för hållbar utveckling (på engelska Education for Sustainable Development, ESD) är utbildningssektorns bidrag när samhället ska ställa om och bli hållbart. Resultatet från mötet i Uppsala ”ESD – Call for Action, kommer att presenteras och debatteras med svenska politiker den 27 augusti på Rosenbad. Där ska Sveriges rekommendationer slås fast inför världskonferensen om utbildning för hållbar utveckling i Aichi-Nagoya, Japan 10-12 november 2014.

Utbildningens ställning i samhällsdebatten har kanske aldrig varit starkare än nu. Dess roll för att utveckla samhället, generera kreativitet och ta vara på globaliseringens möjligheter diskuteras nu mer än någonsin tidigare.

–  En utbildning som förmår ta upp vår tids stora frågor om miljö, rättvisa, hälsa och resurshantering på en ändlig planet kan få en avgörande betydelse för hur vi lyckas med detta. Vi hoppas att Sverige ska fortsätta att vara ett föregångsland inom lärande för hållbar utveckling men det kräver att vi agerar och har ett tydligare helhetsperspektiv än tidigare, säger Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet.

SWEDESD vid Uppsala universitet arbetar på uppdrag av regeringen för att stödja utbildning för hållbar utveckling i formell och informell utbildning, både i Sverige och internationellt.

– Det här är viktiga steg i vårt arbete att stärka policyutvecklingen för ett lärande som leder mot en hållbar framtid, säger Frans Lenglet, föreståndare vid SWEDESD.

Världsnaturfonden WWF arbetar sedan länge med att ge stöd åt pedagoger och skolutveckling i frågorna.

– Under FNs dekad har hållbar utveckling lyfts i de nya läroplanerna. Det är bra! Men nu måste vi omgående se orden omsättas i undervisning på skolor och lärarutbildningar. Här behövs ett kraftfullt stöd, säger Gunilla Elsässer, enhetschef på Världsnaturfonden WWF.

Bakgrund
Erfarenheter från FN:s årtionde för utbildning för hållbar utveckling summeras vid världskonferensen om utbildning för hållbar utveckling i Aichi-Nagoya, Japan 10-12 november 2014. Sverige har efter toppmöten i Johannesburg 2002 och i Rio de Janeiro 2012 tagit fasta på att stödja lärande för hållbar utveckling, senast genom att ställa sig bakom dokumentet ”The Future We Want” som betonar en ökad integrering av lärande för hållbar utveckling i skolor och utbildning. FN arbetar just nu med ett uppföljande program för att stärka arbetet med detta efter 2014.

ESD är den engelska förkortningen för Education for Sustainable Development. I Sverige används begreppen UHU – Utbildning för Hållbar Utveckling och LHU – Lärande för Hållbar Utveckling.

Publikationer:
National Journeys towards Education for Sustainable Development, 2013
: reviewing national ESD experiences from Costa Rica, Morocco, South Africa, Sweden, Viet Nam. UNESCO, 2013

Shaping the Education of Tomorrow: 2012 Report on the UN Decade of Education for Sustainable Development, Abridged. UNESCO 2012

Proposal For A Global Action Programme On Education For Sustainable Development As Follow-Up To The United Nations Decade Of Education For Sustainable Development (Desd) After 2014

FAKTA
Arrangörer av mötet är: SWEDESD (Swedish International Centre of Education for
Sustainable Development) vid Uppsala universitet – Campus Gotland,
Svenska Unescorådet, WWF Sverige och Den Globala Skolan

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera