Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 april 2014

Projektledaren avgörande om EU-miljarder ska generera kommersiella innovationer

Jens Eklinder-Frick, doktorand i företagsekonomi vid CEST, Högskolan i Gävle, visar i sin forskning att innovationer ofta faller mellan stolarna vilket leder till att kommersialiseringen av innovationerna förhindras.

För att främja regionalt förankrad innovation och social utveckling har Europeiska unionen ambitionen att bli världens mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade ekonomi.

Klusterinitiativ
Dessa ambitiösa mål understöds genom att medel satsas i regionala strategiska nätverk (RSN) (även kallade klusterinitiativ).

Att förstärka och utveckla företagsnätverk genom klusterinitiativ och strategiska nätverksprojekt är ofta förekommande åtgärder för att gynna regional tillväxt och stärka lokala företags konkurrenskraft.

EUs största utgiftspost
Mellan 2007-2013 har EU spenderat 347 miljarder på dessa åtgärder vilket gör detta till EUs största utgiftspost. Mycket forskning har ägnats åt att ifrågasätta huruvida detta tillvägagångssätt är effektivt.

– Men det finns mindre forskning som utreder hur projektledarna bör gå tillväga. Utformningen av strategi och styrning av de regionala strategiska nätverken överlämnas vanligen i hög utsträckning till dessas projektledare, säger Jens Eklinder-Frick.

Jens avhandling bygger på studier av två strategiska nätverk, det skapade Firsam i Söderhamn och FPX i Gävle. Där beskriver han dels hur projektledarna för ett RSN skapar förutsättningar för en innovativ miljö genom analys av socialt kapitals påverkan på den sociala interaktionen och dels hur en politiskt initierad innovationsprocess understöds av projektledarna.

Socialt kapital
Han identifierade två olika begrepp och användningsområden för socialt kapital: ”bindande” och ”överbryggande”.

Bindande socialt kapital kännetecknar små och homogena grupper som gemensamt utvecklar långsiktigt samarbete där förtroende byggs upp genom täta kontakter. Medan överbryggande socialt kapital möjliggör ett mer öppet förhållningssätt till sociala relationer där det är lättare att etablera nya kontakter med personer och företag från andra sociala kontexter.

– Bindande socialt kapital ger goda förutsättningar för tätt samarbete men kan också leda till alltför likartat tänkande.

– Överbryggande kontakter utanför ens egen sociala grupp främjar nytänkande och bidrar till inspiration och kreativitet, men de något mer flyktiga kontakterna gör det dock svårare att utveckla ömsesidigt förtroende inom en grupp.

Paradoxen
Vid skapat nätverkssamarbete framstår dessa olika uttryck av socialt kapital som en paradox som kan vara svår att hantera. Ska man stödja existerande nätverksstrukturer och riskera att skapa en mindre innovativ miljö, eller ska man inkludera medlemmar utifrån för att skapa nytänkande?

– Det finns fördelar och nackdelar med båda ansatserna. Jag belyser denna paradox genom min analys av Firsam-projektet.

– Mina studier kunde påvisa att projektledaren för ett regionalt strategiskt nätverk inte bara behöver hantera situationer där nya lösningar utvecklas utan även de där nya lösningar omvandlas till produkter och där de tas i bruk.

– Strategiska nätverk fokuserar ofta på utveckling av nya produkter och tjänster men att integrera och understödja produktionen av dessa innovationer faller ofta mellan stolarna vilket leder till att kommersialiseringen av innovationerna förhindras, säger Jens Eklinder-Frick

Jens Eklinder-Frick disputerade den 23 april 2014, vid Mälardalens högskola med avhandlingen ”Sowing Seeds for Innovation”.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera