Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 april 2014

Informationsutbyte – grundbult för tvärvetenskap

Genom att studera samarbete kring information i ett forskarnätverk har Ola Pilerot i sin avhandling kunnat skönja informationsutbytets betydelse för tillblivelsen av en forskningsdisciplin. – Jag är genuint nyfiken på hur människor gör när de samarbetar och utbyter information.

Gränsöverskridande forskningssamarbete ökar generellt och i dagens forskning har tvärvetenskapen därmed intagit en central position. Det är mot bakgrund av det som Ola Pilerot i sin avhandling har undersökt och velat öka förståelsen för hur, varför och när forskare väljer att dela med sig av information.

– Trots att det är utbrett och allmänt vedertaget att forskare delar med sig av mycket information sinsemellan, så finns det förhållandevis lite forskning på området.

För att undersöka hur och varför forskare väljer att utbyta information har han under lång tid följt ett nordiskt nätverk inom fältet designforskning. Ola Pilerot kan konstatera att det inte behöver vara institutionell samhörighet som gör att informationsutbytet tar fart.

– Det hänger snarare ihop med vilka intressen man har. Att man delar erfarenheter, visioner, förhoppningar och mål.

Det är inte bara personer i informationsutbytet som spelar en central roll för samarbete. Också det materiella bidrar till att koordinera och forma det sociala samspelet.

– Ett exempel ur avhandlingen är hur programvaran drop-box så att säga knyter samman forskare och dessutom ger upphov till nya aktiviteter i nätverket. Det går alltså att se programvaran som en av flera aktörer i samarbetet kring information.

I Ola Pilerots avhandling visas hur forskarnas samarbete bidrar till att utveckla, underhålla, men också forma praktiker inom tvärvetenskaplig forskning.

– För tvärvetenskapen är informationsutbyte inte bara en viktig del i arbetet, utan fungerar också som en enande kraft i strävandet mot att etablera en disciplin – The enactment of a discipline.

FAKTA
Ola Pilerot disputerar 25 april med sin avhandling ”Design researchers information sharing – The enactment of a discipline

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera