Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 april 2014

Höftsjukdomen Legg-Calvé-Perthes ökar risken för andra sjukdomar

Patienter med höftsjukdomen Legg-Calvé-Perthes löper större risk att drabbas av andra sjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar, ADHD och depression. Det framgår av en avhandling från Uppsala universitet.

Legg-Calvé-Perthes sjukdom är en sjukdom i barnens höft där lårbenshuvudets brosk- och benceller dör (nekros). Detta medför en formförändring i lårbenshuvudet med smärtor och förhindrad rörlighet. Det är framförallt pojkar mellan fem och åtta år som drabbas av sjukdomen, och inte sällan får de en sämre fungerande höftled med risk för tidig artros. Sjukdomen orsakas av nedsatt blodcirkulation i lårbenshuvudet, men varför sämre blodcirkulation uppstår är fortfarande okänt.

Yasmin Hailer, läkare och doktorand vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, har i avhandlingen kartlagt om patienter med Perthes sjukdom även drabbas av andra sjukdomar kopplade till blodcirkulation, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar. Resultaten visar att patienter med Perthes sjukdom har en dubbelt så hög risk att få högt blodtryck, en drygt dubbelt så hög risk för blodbrist och 50 procent högre risk att drabbas av kärlkramp och hjärtinfarkt.

Ett samband hittades även mellan Perthes sjukdom och skadebenägenhet där patientgruppen med Perthes har 20 procent högre risk att skada sig (mjukdelsskador och benbrott som kräver behandlingen på sjukhus). En annan delstudie visar att patienter med Perthes sjukdom dessutom har 50 procent ökad risk för ADHD och 30 procent högre risk att drabbas av depression.

– Patienterna med Perthes sjukdom har en sämre hälsorelaterad livskvalitet än den svenska normalbefolkningen, säger Yasmin Hailer.

Avhandlingen bekräftar misstanken om att sjukdomen har en koppling till blodcirkulationsrubbningar som yttrar sig inte bara lokalt i höftleden utan i hela kroppen. Barn med Perthes sjukdom upplevs oftast som mycket aktiva, och i tidigare studier har en möjlig koppling till upprepade skador beskrivits som en tänkbar orsak till sjukdomen.

– Mina resultat indikerar att ett fragilt kärlsystem i kombination med hyperaktivitet i barndomen kan bidra till utvecklingen av Perthes sjukdom, men här behövs mer forskning för att fastställa sambanden, säger Yasmin Hailer.
Disputationen äger rum den 24 april.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera