Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 april 2014

Effektiva produktionssystem för flerbostadshus

Svensk byggindustri får nu stöd i processen att effektivisera byggandet av flerbostadshus. Henric Jonsson, doktorand i bygglogistik, Linköpings universitet, Campus Norrköping, har tagit fram ett stöd för beslutsfattande som underlättar valet av produktionsprocess.

Byggindustrin har länge kämpat med låg produktivitet och höga byggkostnader och ett antal mer eller mindre lyckade försök har gjorts att industrialisera byggprocessen.

Henric Jonsson, doktorand i bygglogistik vid Avdelningen för kommunikations- och transportsystem, Linköpings universitet, Campus Norrköping, har nu tagit ett första steg mot en effektivare byggprocess genom att arbeta fram ett stöd för beslutsfattande som underlättar valet av produktionsprocess för produktion av flerbostadshus.

När man utvecklar eller förbättrar ett produktionssystem är det viktigt att först göra en analys över tänkta kunder och deras behov samt över hur konkurrenssituationen ser ut för det aktuella kundsegmentet. Först därefter utformas produktionssystemet. Möjligheten är då större att erbjuda kunderna vad de efterfrågar samtidigt som byggprocessen blir effektiv och lönsam. Henric Jonsson har studerat ett flertal företag för att kunna analysera hur utformningen av produktionssystemen och produkterna (flerbostadshus) påverkar exempelvis leveranstid, leveransprecision, produktionskostnad, kvalitet och flexibilitet. Kopplat till detta har han även tagit fram ett system för mätning av dessa faktorer som kan användas för uppföljning av, och för jämförelse mellan, olika typer av produktionssystem.

– Henric Jonssons avhandling behandlar ett för byggbranschen mycket viktigt område – industrialisering av produktionsprocessen för flerbostadshus. Detta är i sig förvisso inte nytt, men Henrics angreppssätt med att ta fram ett stöd för beslutsfattande för att kunna matcha graden av industrialisering av produktionsprocessen med de krav och behov som kunder och marknaden ställer inom olika segment är unik, säger professor Martin Rudberg som leder bygglogistikgruppen.

Henric Jonssons licentiatavhandling är ett resultat av den donation från L E Lundbergs stiftelse för forskning och utveckling som möjliggjorde att en professur i bygglogistik inrättades i slutet av 2009. Målet för donationen var att bygga upp en slagkraftig forskning inom bygglogistik vid Linköpings universitet och forskargruppen inom bygglogistik består i dag av sju personer, varav fyra doktorander.

FAKTA
Henric Jonsson presenterar sin licentiatavhandling vid ett seminarium den 23 april kl 13:15 i TP1, Täppan, Campus Norrköping.

Länk till: Bygglogistik vid Linköpings universitet

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera