Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 april 2014

Plagg för medicinsk övervakning

Hur kan bärbara sensorer i smarta textilier optimeras för att gynna sjukvården? Med flera starka samarbetspartners och åtta färska forskningsmiljoner ska Vincent Nierstrasz och Anja Lund med kolleger besvara frågan.

– Det ekonomiska stödet betyder att vi kan anställa två nya doktorander och delfinansiera en tredje. Det är otroligt värdefullt för att driva utvecklingen framåt, säger Anja Lund.

Tillsammans med Sahlgrenska akademin, Swerea IVF och Acreo Swedish ICT ska teamet vid Textilhögskolan skapa ett plagg som kan övervaka rörelser, andningen och hjärtat på Parkinson- stroke- eller epilepsipatienter. Både i hemmet och inom sjukvården.

Receptbelagt
– Precis som med mediciner, ska läkare kunna skriva ut plagget med rätt sensorer på rätt plats. På så sätt kan vi möjliggöra en objektiv bedömning av patientens behov, säger Anja Lund.

Hon och hennes kolleger har sedan länge arbetat framgångsrikt med kombinationen smarta textilier och teknik. Miljonstödet betyder att forskningen kan fördjupas.

– Idag är att det är svårt att placera sensorerna korrekt. Genom Textilhögskolans forskning inom textila sensorer och mönsteranpassning utifrån 3D-modeller har vi goda möjligheter att lösa problematiken, säger Anja Lund. Och Acreos teknikexpertis kommer komma väl till pass.

Ringar på vattnet
Andra användningsområden för sensorerna kan vara rehabilitering, träningsoptimering, ergonomi och TV-spel. Det kommer i sin tur gagna det pågående forskningssamarbetet mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde.

FAKTA
Bidraget på åtta miljoner delas ut av Stiftelsen för Strategisk Forskning under en femårsperiod från och med juli 2014. Pengarna tillfaller forskargruppen Textile Materials Technology vid Textilhögskolan.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera