Tema

Vad gör städer attraktiva att bo i?

Hur ska beslutsfattare utveckla sina städer? Den entreprenöriella staden försöker locka nya entreprenörer till staden, liksom nya investeringar, företag och invånare.

De strategier som används kan till exempel vara upprättande av staden som varumärke (som i Amsterdam), att organisera stora evenemang för att öka internationella och nationella investeringar och skapa uppmärksamhet (som exempelvis vid OS) eller att renovera delar av innerstaden.

I avhandlingen fokuserar Mafalda Madureira på de influenser som den entreprenöriella stadens tillvägagångssätt har över området stadspolitik – stadsplanering. Hon har fokuserat på storskaliga urbana utvecklingsprojekt som Bo01-mässan, Norra Sorgenfri-projektet och Hyllie i Malmö samt på Brunnshögsprojektet i Lund. Dessa projekt illustrerar hur stadsutvecklarna fokuserar på att attrahera vissa typer av människor och verksamheter till staden och att skapa områden som främjar staden som en plats att bo, arbeta och investera i.

Vad gör städer attraktiva att bo i?

 lästid ~ 1 min