Tema

Telemedicin kan förbättra öronsjukvård på distans

I sitt avhandlingsarbete har Thorbjörn Lundberg, studerat och dokumenterat trumhinnans utseende vid öroninflammation hos barn med hjälp av bilder och filmer från distansundersökningar. En metod som kan underlätta öronsjukvård i till exempel glesbygd och i utvecklingsländer som saknar expertis.

Bilderna fick han från undersköterskor och sjuksköterskor vid sjukstugorna i Åsele, Storuman, Dorotea och Malå, som hade utbildats för att fotografera trumhinnor. I Johannesburg, Sydafrika, utbildades en klinikassistent, som saknade formell sjukvårdsutbildning, att videofilma trumhinnor. Efter undersökning av barn med misstänkt öroninflammation skickades bilder och filmer till Umeå för läkarbedömning.

Resultaten i avhandlingen visar att både undersökningsmetod och teknik fungerade bra, samt att kvaliteten på det bild- och filmmaterial som skickades in för bedömning var hög.

– Kombinerar man den här tekniken med exempelvis ett hörseltest skulle man på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kunna öka tillgängligheten när det gäller professionell öronsjukvård både i glesbygd och i utvecklingsländer. Den tekniska utvecklingen går dessutom så fort just nu att man snart kommer att kunna använda smartphones för detta ändamål, vilket kommer att öka tillgängligheten ytterligare, säger Thorbjörn Lundberg.

Han påpekar dock att det kan vara svårt att bedöma trumhinnans utseende och att läkarnas diagnostiska säkerhet vid akut öroninflammation behöver förbättras. I ett försök att underlätta bedömningen av trumhinnor har han därför i avhandlingsarbetet även utvecklat en bildbaserad graderingsskala. Den kan fungera som stöd för läkaren på hälsocentralen eller barnkliniken vid bedömning av trumhinnornas utseende. Graderingsskalan kan dessutom vara användbar vid forskning på öroninflammation för att utvärdera behandlingseffekt.

Ytterligare resultat som Thorbjörn Lundberg visar i sin avhandling är att en viss typ av trumhinneutseende kan kopplas till fördröjd utläkning och det kan vara ett tecken på allvarligare grad av infektion och inflammation. För barn som har kraftigt deformerade trumhinnor dröjde längre innan man kunde konstatera att förändringarna i trumhinnan och mellanörat hade läkt ut. Efter tre månader hade fortfarande en majoritet av dessa barn vätska kvar i mellanörat.

– Ett annat viktigt fynd är att ont i örat inte nödvändigtvis innebär att barnet har drabbats av öroninflammation. Smärtor från örat förekommer även vid vanlig förkylning. Dessutom går ont i örat med exempelvis feber, ofta över fort. I mina studier var i princip alla barn symtomfria redan efter tre dagar, trots att trumhinnan fortfarande inte var återställd, säger Thorbjörn Lundberg.

FAKTA
Thorbjörn Lundberg kommer från Umeå. Han är allmänläkare vid Backens Hälsocentral samt doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, allmänmedicin.


Fredagen den 4 april försvarar Thorbjörn Lundberg, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, sin avhandling med titeln: Bedömning av trumhinnestatus – en primärvårdsstudie på barn med öroninflammation (Engelsk titel: Assessment of the tympanic membrane – a study on children with otitis media in general practice. Opponent: Magnus Von Unge, professor, Inst Clinical medicine, University of Oslo. Huvudhandledare: Herbert Sandström.

Avhandlingen är publicerad digitalt.

Telemedicin kan förbättra öronsjukvård på distans

 lästid ~ 2 min