Artikel från VINNOVA

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 april 2014

Nya ersättningssystem ska främja innovation inom vård och omsorg

Värdebaserad ersättning som premierar nya arbetssätt inom hemtjänst, hemsjukvård och på äldreboenden, innovationsdrivande ersättningssystem för patienter med kronisk sjukdom och nyskapande former för riskdelning i vården för barn med diabetes. Det är exempel på projekt som får finansiering av VINNOVA inom utlysningen ”Ersättningssystem som främjar innovation”.

– Ett stort hinder för innovation inom vård och omsorg är att ersättningssystemen oftast bara ger betalt för arbetssätt och behandlingsmetoder som redan används eller för gamla tekniska lösningar. Vi behöver utveckla ersättningssystem som främjar innovationer. Det här är ett nytt område som vi satsar på och som kan få stor betydelse i framtiden, säger Daniel Forslund, chefsstrateg på VINNOVA och huvudansvarig för myndighetens insatser för innovationskraft i offentlig verksamhet

Projekten kommer att starta under april 2014 och avslutas i maj 2015. De kommer att följas av en gemensam följeforskare, Stiftelsen Leading Health Care, som ska utarbeta en rapport som består av två delar. Dels en översiktlig handledning om mottaglighet och hinder som ska underlätta genomförandet av framtida lokala projekt, dels en kartläggning av förändringsbehov inom olika områden för att främja mottaglighet av innovationer i vård och omsorg.

Det är fyra projekt som får finansiering med sammanlagt 14,5 miljoner kronor:

Östersunds-, Lunds- och Sundsvalls kommun, Framtidens ersättningssystem hemtjänst och hemsjukvård, Tre projektkommuner med olika förutsättningar testar skarpt ersättningsmodeller som bygger på olika bonusmodeller för olika brukargrupper. (Projektledare Börje Hoflin, Östersunds kommun). Beviljat belopp: 4 miljoner kronor

Akademiska sjukhuset, Uppsala, InnoCent – projektet utvecklar och testar en kompletterande ersättningsmodell i form av Health Impact Bonds (HIBs) för att kunna värdera förebyggande insatser för barn med typ 1 diabetes och på så sätt främja innovation inom sjukvården. (Projektledare Annika Remaeus, Innovation Akademiska). Beviljat belopp: 4 miljoner kronor

Stockholms läns landsting, ”Kroninnovation” Projektet utvecklar två värdebaserade ersättningsformer som stimulerar till involvering av patienter och anhöriga – en för kronisk sjukdom och en för en innovativ vårdform inom primärvården. (Projektledare Isis Amer-Wåhlin, Stockholm läns landsting). Beviljat belopp: 3,9 miljoner kronor

Västerås kommun, INNOVERSUM  –  INNOVationsfrämjande modell för Ersättning, Uppföljning och Målstyrning inom vård och omsorg. Projektet utvecklar en ersättningsmodell för beställning/upphandling av äldreboende som främjar god kvalitet och resultat genom att ökad användning av innovationer och nya arbetssätt. (Projektledare Lina Lorenzson, Västerås kommun). Beviljat belopp: 2,6 miljoner kronor.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera