Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 april 2014

Humtank ska ta upp humanioras betydelse för samhällets utveckling

Humtank är en ny nationell tankesmedja som tillkommit genom ett unikt samarbete mellan ledningarna för de humanistiska fakulteterna vid tolv svenska lärosäten.

Under de tre kommande åren ska Humtank visa på de humanistiska ämnenas nödvändighet för samhällsutvecklingen. Verksamheten tar avstamp i att varje samhällsfråga har en humanistisk dimension. Humtank kommer att verka på bred front med syftet att förändra forskningspolitiken och fördelningen av universitetets resurser, delta i samhällsdebatten och inte minst förändra allmänhetens uppfattningar och attityder till humaniora.

Inspiration hämtas ur en internationell våg av ny humanistisk forskning
som understryker att kontraktet mellan universitetet och det omgivande
samhället måste omförhandlas och stärkas. Mot bakgrund av detta kommer
Humtank att arbeta fram en fempunktsplan för hur Sverige ska bli ett
internationellt föredöme vad gäller satsning på humanistisk forskning
och synliggörandet av humanioras självklara plats i samhället.

– Södertörns högskola är en viktig röst i samhället när det gäller de här frågorna och det är en profil som är viktigt för oss att odla och bygga vidare på. Vi är starka när det gäller humaniora och flera humanistiska forskare från oss tar stor plats i debatten. Fredrik Svenaeus är en av dessa, han kommer presentera sin forskning på invigningen av Humtank. Att det finns så många profilerade humanister hos oss gör det också särskilt ansvarstyngt för mig att representera Södertörns högskola i den här satsningen, säger David Thurfjell, docent i religionsvetenskap.

David Thurfjell menar att det i dag är få som ifrågasätter värdet av ytliga humanistiska kunskaper och att det är högstatus att kunna lite om historia, litteratur, konst och filosofi.

– Men en humaniora som reducerats till konversationskunskaper räcker inte. För sådana kunskaper riskerar att stryka rådande uppfattningar och system medhårs. Därför behövs kvalificerad humanistisk forskning. När den är som bäst leder sådan till ett ifrågasättande av sådant vi tar föregivet, till en självreflexiv blick och till en öppenhet för det oförutsägbara.

Den nya humanistiska tankesmedjan lanseras den 3 april.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera