Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 mars 2014

Klimatförändringen påverkar allt liv på jorden

Klimatförändringen påverkar förutsättningarna för jordens ekosystem och samhällen. Nya globala risker, som ökad utsatthet för väderextremer, försvårad fattigdomsbekämpning och ökat tryck på ekosystemen, skapar nya behov av anpassning och åtgärder. Klimatförändringarna bör hanteras som en accelererande risk som måste genomsyra politik och samhällsliv på alla nivåer. Det säger Lennart Olsson, professor vid Lunds universitet och en av huvudförfattarna bakom IPCC:s nya klimatrapport som presenteras i Tokyo idag.

– Rapporten konstaterar att vi redan känner av effekter av ett förändrat klimat över hela världen. Det handlar om ekologiska förändringar, t.ex. skador på korallrev, smältande glaciärer med konsekvenser för vattenresurser nedströms, skogsdöd och skogsbränder med luftföroreningar som en allvarlig hälsorisk, värmeböljor med ökande dödstal och ohälsa samt minskade skördar främst i tropiska områden, säger en av rapportens huvudförfattare, Lennart Olsson, professor i geografi och föreståndare för LUCSUS, Lund University Centre for Sustainability Studies, vid Lunds universitet.

Klimatförändringarna påverkar temperaturen på land och i haven och höjer havsnivån. Dessutom försurar utsläppen havet. Ekosystem får det svårare. Värmestress i kombination med förändrade nederbördsmönster som ger översvämningar i vissa regioner och torka i andra får negativa effekter på människors hälsa och livsmedelsproduktion. Hotbilden förstärks i områden som saknar väsentlig infrastruktur och service, alltså i fattiga delar av världen där livsvillkoren för många människor redan är svåra.

– För de många människor som redan idag lever under svåra förhållanden kommer klimatförändringarna som en ytterligare börda och kommer att försvåra ansträngningar att minska fattigdomen i världen. Olika grupper påverkas olika, och det är de fattiga som är särskilt utsatta. I städerna påverkas de främst av prishöjningar på livsmedel och är speciellt utsatta för värmeböljor som förstärks och försvåras av lokala förhållanden. Fattiga på landsbygden påverkas främst av försämrad tillgång till vatten och minskade skörderesultat. Utomhusarbete inom till exempel jordbruk och bygg- och anläggningsindustrin kommer i många regioner att försvåras av ökad värmestress, säger Lennart Olsson.

Rapporten visar tydligt att effekterna på sikt blir allt mer omfattande över hela klotet om den nuvarande trenden fortsätter.

– Det är möjligt att motverka en sådan utveckling, med kraftfulla åtgärder om att minska utsläppen. Ju längre det dröjer, desto större blir konsekvenserna. Vår globala solidaritet och handlingskraft är avgörande för vilket samhälle våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn kommer att leva i. Dagens utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet för minst flera generationer framåt, säger Lennart Olsson.

Om rapporten från IPCC
FN:s klimatpanel IPCC offentliggör idag rapporten Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Det är den andra delrapporten i IPCC:s femte stora utvärdering av klimatförändringarna. I rapporten beskriver IPCC konsekvenserna av de klimatförändringar som konstaterades i den första delrapporten. De fyra föregående utvärderingarna är från 2007, 2001, 1995 och 1990. Detta är den mest omfattande rapporten hittills och styrker slutsatsen att klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för jordens ekosystem och samhällen på ett mycket grundläggande sätt.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera