Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 mars 2014

Mekanismen bakom fetmakirurgins hälsoeffekter avslöjad

Fetmakirurgi har visat sig ha positiva effekter inte bara på vikten utan på diabetes och hjärtsjukdomar. Men hälsoeffekterna orsakas inte av en förminskad magsäck, utan av att operationerna leder till ökade gallsyranivåer i blodcirkulationen. Det visar forskare vid Sahlgrenska akademin och University of Cincinnati, som i en studie i Nature konstaterar att gallsyrasignaleringen kan bli ett helt nytt mål för behandling av fetma och diabetes.

Tidigare forskning från Sahlgrenska akademin har visat att överviktskirurgi är den enda effektiva behandlingen för fetma och fetmarelaterad diabetes. Men vilka mekanismer som orsakar de positiva effekterna har varit oklart.

Professor Fredrick Bäckhed kan nu tillsammans med internationella forskningskollegor visa att fetmaoperationens positiva effekter sannolikt orsakas av att operationen ökar gallsyrenivåerna. I fokus för studien, som publiceras online i den ledande vetenskapliga tidskrifen Nature, står en särskild receptor kallad FXR som medverkar i gallsyrans cellsignalering.

– Våra studier visar att signaleringen via FXR är helt nödvändig för att de positiva effekterna av operationen ska uppnås. Det är ett viktigt genombrott för att förstå hur överviktskirurgi påverkar ämnesomsättningen, och för att kunna utveckla nya behandlingsstrategier, säger Fredrik Bäckhed.

Eftersom en stor del av världens befolkning lider av fetma är det inte realistiskt att operera alla. Dessutom innebär fetmaoperationer en viss risk för komplikationer. Behandlingsstrategier baserade på FXR-receptorn skulle därför kunna bli ett viktigt, framtida komplement.

I studien, som utförts i samarbete med forskare från University of Cincinnati i USA, fick möss cirka 80 procent av magsäcken avlägsnad genom så kallad vertical sleeve gastrectomy (VSG). Metoden är densamma som används på människor. I försöken såg forskarna att möss som hade FXR gick ner i vikt och fick förbättrad sockermetabolism medan operationen inte hade någon effekt hos möss som saknade FXR.

Försöken visar också att tarmens bakterieflora, som Fredrik Bäckheds forskargrupp tidigare visat är förändrad vid fetma och diabetes, också den förändrades av VSG.

– Även dessa fynd är nya och antyder att en förändrad tarmflora tillsammans med signalering genom FXR kan bidra till en förbättrad ämnesomsättning. Det innebär att behandlingar som baseras på tarmfloran i framtiden skulle kunna hjälpa mot diabetes, säger Fredrik Bäckhed.

Artikeln FXR is a molecular target for the effects of vertical sleeve gastrectomy publicerades online i Nature den 26 mars.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera