Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 mars 2014

Industriforskarskola inom papper och massa förstärks

Skogsindustriella forskarskolan Vipp vid Karlstads universitet förstärks med ytterligare 14 miljoner kronor från KK-stiftelsen och näringslivet. Det betyder fyra nya doktorander och en förlängning till 2019. Expansionen innebär även att inriktningen mot tjänster blir tydligare.

Forskarskolan omfattar nu 18 doktorander och en total budget på 85 miljoner kronor.

– Pappers- och massaindustrin i Sverige och Europa genomgår just nu ett paradigmskifte. Förändringen heter bioekonomi – något som vår forskarskola direkt kopplar till. Råvaror och processer utvecklas för nya produkter, direkt mot konsument och med ett högre förädlingsvärde, förklarar professor Lars Järnström, programdirektör för forskarskolan.

Det handlar om att använda spillmaterial från bruken eller råvara från skogen för till exempel textilier, plaster eller produkter inom läkemedelsområdet. Ett annat exempel är att hitta mer energieffektiva processer, för torkning av biobränsle, mjukpapper och andra produkter från skogen.

– Vissa ligger långt framme, men ytterligare forskning behövs. Det gäller inte minst utvecklingen av affärsmodeller och affärslogik. Det är här som tjänsteforskning kommer in, tillsammans med den mer teknikorienterade forskningen. Vipp har ett helhetsperspektiv där doktoranderna, oavsett ämne, reflekterar över sin forskning ur process-, miljö- och tjänsteperspektiv, säger Lars Järnström.

Vipp står för värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter. Forskarskolan är ett samarbete mellan 16 företag inom främst pappers- och massaindustrin och Karlstads universitet. Forskarskolan startade 2011 och omfattar nu 18 doktorander.

– Att vi nu kan utvidga är ett kvitto på gott resultat hittills inom forskarskolan och vi ser fram emot att fördjupa samarbetet med företagen ytterligare, säger Lars Järnström.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera