Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 mars 2014

Ärftliga hästsjukdomar studeras i EU-projekt

Tre ärftliga sjukdomar som drabbar hästar ingår nu i ett stort EU-finansierat forskningsprojekt, Horsegene. Fyra länder, bl a Sverige genom Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), är involverade i arbetet med att hitta genetiska orsaker till varför hästar får sommareksem, osteochondros och lymfödem. Projektet finansieras med ca 20 milj kr för de tre olika sjukdomsprojekten.

Tre ärftliga sjukdomar som drabbar hästar ingår nu i ett stort EU-finansierat forskningsprojekt. Fyra länder, Sverige, Belgien, Nederländerna och Storbritannien, är involverade i arbetet med att hitta genetiska orsaker till varför hästar får sommareksem, osteochondros och lymfödem.

Forskningsprojektet kallas Horsegene och finansieras med cirka 20 miljoner kronor för de tre olika sjukdomsprojekten. De svenska forskarna vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) har valt att koncentrera sitt arbete på sommareksem.

– Vi har redan gjort en del studier på sommareksem hos islandshäst och har nu fått tillgång till ett fantastiskt bra material från exmoorponnyer. Den rasens populationsstruktur gör den lämplig för genetiska studier då rasen har färre individer och mer inavel än till exempel islandshäst, säger Gabriella Lindgren, universitetslektor inom husdjursgenetik vid SLU och ansvarig för den svenska studien.

SLU-forskarna kommer att samarbeta med representanter från Svenska hästavelsförbundet, Svenska islandshästförbundet och Östra Greda islandshästgård på Öland.

Forskningen får praktisk betydelse
Ett tydligt mål med det svenska projektet är att få fram resultat som föreningarna kan använda sig av inom avelsarbetet för att minska frekvensen av sommareksem.

Att hästar får sommareksem beror bland annat på att sjukdomen nedärvs. Hos islandshästar födda i Sverige får åtta–nio procent sjukdomen medan hos islandshästar som är födda på Island och sedan importeras till Sverige är arvbarheten cirka 30 procent.

– Det är avelsföreningarna som kommer att äga de resultat som kommer fram via forskningen. De kommer även att hjälpa till med insamling av hår- och blodprov för att kunna sekvensera DNA, säger Gabriella Lindgren.

Förutom att studera ett befintligt material från den engelska ponnyrasen exmoor ska det även samlas in prover från gotlandsruss och nordsvenska brukshästar, två inhemska raser som även de drabbas av sommareksem.

Forskarna kommer att använda sig av den senaste tekniken inom genetikområdet. En meriterad bioinformatiker och en doktorand ska knytas till projektet och merparten av arbetet kommer att göras i laboratoriemiljöer.

– Alla sjukdomarna som ska studeras är oerhört komplexa. Vi hoppas att inom vårt projekt kunna hitta ett antal markörer i hästarnas DNA som har betydelse för att sjukdomen utvecklas, säger Gabriella Lindgren.

En knepig uppgift för SLU-forskarna blir att tolka resultaten.  Förutom genetikerna inom projektet kommer även Carina Ingvast Larsson, veterinär och Caroline Fossum, immunolog, att ingå i gruppen.

FAKTA
Totalt ingår forskare från fyra europeiska universitet, SLU i Uppsala, University of Leuven i Belgien, Animal Health Trust i Storbritannien och Wageningen University i Nederländerna, i forskningsprojektet Horsegene.

Projektet Horsegene inleddes i februari i år och ska slutredovisas i januari 2017.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera