Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 mars 2014

Samarbete ger färre risker i byggande

Det finns många risker i ett byggprojekt som kan innebära oväntade och stora kostnader i slutskedet. Men om samtliga aktörer i byggprojektet samarbetar på ett genomtänkt och bra sätt när man hanterar olika slags risker så kan man undvika obehagliga överraskningar. Det visar forskning vid Luleå tekniska universitet.

– Om man kan minimera risker och därmed kostnader i byggprojekt så kan skattepengar användas på ett bättre sätt och ge mer nytta för samhället. Men det kräver ett bra samarbete mellan byggprojektens olika aktörer i form av gemensam riskhantering, säger Ekaterina Osipova, teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet.

Men trots att bra och gemensam riskhantering innebär fördelar så används den inte i någon större utsträckning.

– Därför var det viktigt att öka förståelsen för hur gemensam riskhantering bör bedrivas på ett systematiskt sätt under hela byggprojekttiden och vilka faktorer som påverkar dess framgång, säger hon.

Snabba förändringar i en globaliserad värld, nya material och tillverkningsmetoder leder till ökade risker, vilket kan ge onödigt höga kostnader i byggandet. Ekaterina Osipova har studerat riskhanteringsprocessen i 12 olika byggprojekt och bland annat gjort intervjuer med beställare, entreprenörer och konsulter i varje projekt.

Resultaten visar att om man samverkar vid upphandling, är öppen för flexibla ledningssystem och skaffar sig lämpliga strategier för att hantera relationer mellan parterna, så får man en bättre riskhantering som hjälper att undvika obehagliga och konstsamma överraskningar. Detta gäller särskilt i en upphandlingssituation där grunden läggs för framtida relationer, t ex vid val av huvudentreprenör och andra leverantörer.

– Jag förespråkar ett starkare fokus på människor och relationer eftersom riskhantering förlitar sig på människor lika mycket som på processer och verktyg, säger Ekaterina Osipova.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera